2. Jemná motorika 

Barevné míče, chytání, vybírání podle barev, košíky

hrajte si často, ale ne moc dlouho. Dítě zapojuje intenzivně mozek a bude unavené a bude potřebovat pít a odpočívat.

Jedna ruka pravděpodobně bude méně aktivní. Vypadá to, že na ni zapomíná. Většina dětí teprve v dětství začně jednu stranu upředňostňovat. Proto můžeš i vypozorovat, že se mohou ruce prohodit ve své dominantnosti. 

Pro dítě je náročné se soustředit, tak aktivitu dělej cca max 5 minut.

pohybové aktivity

ruce - míček 

proč to děláme - informace pro tvou levou hemisféru 

Spolupráce mezi vámi dvěmi není samozřejmost. Je třeba ji pěstovat, u dítěte otvírat její potenciál a upevňovat ho.

Tuto dovednost (vezmi si, drž, pusť) oceníš naprosto všude v běžném provozu s dítětem. Všímej si, kdy se to hodí a trénuj pusť na svých vlasech, drž u čehokoliv, co mu dáváš do ruky.

Budeš potřebovat

Dva druhy míčků - jeden by měl být dítěti akorát do dlaně, ruky a jeden by měl být trošku větší. My nakupujeme v Pet shopu, kočičí balónky s rolničkou uvnitř. Jsou z materiálu nevhodného na běžné hraní dítěte, ale pro naši práci jsou ideální. Dítě nenecháme míček dávat do pusy.

ukázka - jeho ruka a vracení tobě 

Jak začít 

 • Dítě máš na klíně  (v podporovaném sedu sedí zády nebo bokem k tobě). Můžeš ho mít i v jeho sedátku.
 • Nejdříve mu nabízíš balónek z ruky. Cílem je, aby si ho od tebe vzal na jednoduchý pokyn.
 • Dáš mu dostatečný čas na uchopení balónku. Nech ho přemýšlet, pokyn, činnost, pohyb v něm zapouští kořeny.
 • Po chvíli zopakuj a pokud si s balónkem neví rady, můžeš mu ho do ruky vložit, podržet.
 • Použij např. slovo "drž" nebo jiné krátké, výstižné slovo, na které jste doma zvyklí.

Tvoje vedení (dokud bude třeba): zpočátku a poté podle potřeby pomáhej dítěti balónek držet (svoji ruku dej na ruku dítěte, dotýkáš se jeho ruky, balónku se dotýká pouze dítě).

 • Potom dítě ti dítě balónek vrátí. Použij slovo "pusť" nebo jiné krátké, výstižné slovo, na které jste doma zvyklí.
 • Pracujte v tichosti.

Tvoje vedení - dokud bude třeba: zpočátku a poté podle potřeby pomáhej dítěti balónek pustit - otvíráš mu pomalu ruku, díváš se mu do očí. Balónek uvolňuje s tvou dopomocí, učí se to, nebereš mu ho násilím je třeba čas, aby to přijal. 

1. lekce - práce s barevným balónkem - chytání

minule

 • Nejdříve mu nabízíš balónek z ruky. Cílem je, aby si ho od tebe vzal na jednoduchý pokyn.
 • Použij např. slovo "drž" nebo jiné krátké, výstižné slovo, na které jste doma zvyklí.
 • Dítě balónek i vracelo na např. slovo "pusť".

pokračujeme

 • Dítě v podporovaném sedu sedí čelem k tobě, opírá se o tvá kolena. Můžeš ho mít i v jeho sedátku nebo může ležet na zemi s podepřenými zády.
 • Barevný balónek budeš kutálet poblíž jedné jeho ruky.
 • Až chytí, vrátí ti zpět. Opět budeš kutálet poblíž stejné ruky. Až chytí po sobě 3x, změníš stranu a balónek kutálíš na opačné straně.
 • Cílem je, aby dítě chytalo balónek do pravé i levé ruky. 
 • Obě ruce budeš trénovat posíláním balónku po těle. Je jedno, že balónek padá. Dítě se i pozorováním učí.
 • Požíváš jednoduché pokyny "chyť", "pusť" apod. Používej to, co je ti přirozené. Je důležité aby jsi byla stručná, srozumitelná, jednoduchá.
 • Budeš mu dávat dostatečný čas na uchopení balónku. Nech ho opět přemýšlet, pokyn, činnost, pohyb v něm zapouští kořeny.
 • Pokud balónek stále padá, tak mu můžeš pomoci, aby měl úspěch.
 • Ve chvíli, kdy má balónek v ruce, počkáš a pak budeš chtít, aby ti ho dal do ruky (předchozí lekce). 
 • Pracujte v tichosti.

Tvoje vedení (dokud bude třeba):

2. lekce - práce s balónkem a košíkem

minule

 • S dítětem jste se naučili spolupracovat s dáváním a vracením balónku do ruky.
 • Dítě umí chytit balónek oběma rukama i každou zvlášť. 
 • Používáte např. slova drž a pusť.

pokračujeme

 • Nejprve mu balónek pošleš najednu stranu, chytí a vrátí, na druhou stranu, chytí a vrátí a chytí a vrátí i balónek, který mu pošleš po těle. 
 • Máš připravený malý košíček, mističku...
 • Pošleš balónek a dítěti tentokrát řekneš, dej do košíčku, mističky.
 • Budeš trénovat každou rukou zvlášť i oběma dohromady. 
 • Každé dítě potřebuje košíček, mističku vzít do ruky. Udělej, jak potřebuješ, ale nenechávej dlouho. Naše hra je jasná, chytá míček a dává do košíčku. Pokud si bude stále chtít košíček brát, tak mu to odvádí pozornost.
 • Doporučuji činost přerušit a dělat něco jiného. Při dalším opakování už košíček do ruky nedávejte. Většinou pomůže i změna balónku.
 • Tato dovednost vám bude sloužit k různým praktickým činnostem s jídlem i hračkami.

Tvoje vedení

3. lekce - práce se dvěmi barvami balónků a košíčky - výběr z ruky

4. lekce - práce se dvěmi barvami balónků a košíčky - výběr z "hromádky"

minule

 • S dítětem jste se naučili spolupracovat s dáváním a vracením balónku do ruky.
 • Dítě umí vzít balónek z kužele a nepadá mu z něho.
 • Umíte pracovat s kuželem a běma rukama samostatně. 
 • Používáte např. slova drž a pusť.

pokračujeme

 • Dítě máš opět na klíně  (nebo v podporovaném sedu sedí zády nebo bokem k tobě). Můžeš ho mít i v jeho sedátku.
 • Máš kužel (láhev, termosku...), na který položíš balónek a v této lekci se bude dítě učit brát balónek pravou nebo levou rukou.
 • Nejprve mu balónek nabízíš do ruky, kterou jste trénovali. Uděláte několikrát.
 • Potom mu začneš nabízet balónek do druhé ruky.
 • Možná ti bude chtít balónek vzít rukou, kterou jste trénovali, ale nabídneš mu kužel s balónkem v takovém úhlu, že "novou" zapojit bude chtít. Někdy je i potřeba je na tu tzv.zapomenutou ruku upozornit, takže mu ji jen nadzvedneš a dáš mu dostatečný čas na uchopení balónku. 
 • Opět budeš chtít, aby ti balónek vracel do ruky.
 • Pro dítě je náročné se soustředit, tak aktivitu dělej cca max 5 minut. 

Tvoje vedení

Budete potřebovat:

 • různé druhy míčků - hladké, pichlavé, měkké, tvrdé, menší, větší
 • plastový kužel s otvorem
 • popřípadě košíky na balonky - ideálně barevné pro pozdější práci s barvami
 • Plastový kužel s uříznutým otvorem je ideální. Koupily jsme ve sportu jako označovače dráhy. Nahradit lze lahvičkou, termoskou... Výhoda kužele je jeho široká základna. 

Jak na to - základní varianta:

 • Můžete pracovat s dítětem na klíně (sedí zády nebo bokem k vám) nebo dítě leží na zemi, na zádech (sedněte si vedle něj).
 • Nabídněte dítěti balonek do ruky.
 • Nechte mu dostatečný čas na uchopení balonku.
 • Použijte slovo "drž" nebo jiné krátké, výstižné slovo, na které jste doma zvyklí.

Vaše vedení - dokud bude třeba: zpočátku a poté podle potřeby pomáhejte dítěti balonek držet (svoji ruku dejte na ruku dítěte, dotýkáte se jeho ruky, balonku se dotýká pouze dítě).

 • Potom dítě vyzvěte k vrácení balonku. Použijte slovo "pusť" nebo jiné krátké, výstižné slovo, na které jste doma zvyklí.

Vaše vedení - dokud bude třeba: zpočátku a poté podle potřeby pomáhejte dítěti balonek pustit (jednou rukou uchopte balonek a nechte dítěti čas, pokud dítě balonek nepouští, začněte rozevírat jeho prsty od sebe, dokud balonek nepustí).

 • Trénujte nejprve jednu ruku. Po osvojení dovedností nabízejte balonek do druhé ruky dítěte.
 • Opakujte s různými druhy balonků.
 • Pracujte v tichosti.

další varinaty, zvýšení obtížnosti:

Kužel

 • Použijte kužel s uříznutou špičkou (viz obrázky). Míček položte na kužel a nechte dítě, aby si míček bralo z kužele. Vracet vám ho bude do ruky.
 • Dítě pracuje v leže na břiše. Předpokladem je, že už zvládá leh na břiše s oporou jednou rukou, druhou rukou může pracovat. Dítě balonek bere z kužele nebo ho na dává. Vždy zvolte omezený počet balonků, stačí 2-4.

Střídání rukou

 • Střídejte levou a pravou ruku dítěte.

Košíky

 • Dítě balonek, který drží vrací do košíku. Košík nastavte tak, aby dítě mohlo snadno míček do košíku vložit. Doprovoďte slovem "pusť" nebo "hop". Dopomáhejte v případě potřeby.

Míč v pohybu

 • Dítěti v leže na zádech posílejte balonek po těle. Dítě vnímá pohyb balonku.
 • Dítě pracuje v leže na břiše, pokud již zvládá leh na břiše s oporou jednou rukou a druhou rukou může pracovat. Sedíte vedle dítěte, cca 1 metr od něj. Pošlete balonek směrem k dítěti se slovy "chyť". Po neúspěšném pokusu balonek seberte a pošlete znovu, Opakujte dokud dítě drží pozornost. Posílejte směrem na jednu ruku, poté na druhou ruku, na střed těla. Po zvládnutí činnosti posílejte střídavě na pravou a levou ruku.

informace pro pravou hemisféru - proč to děláme:

 • Nacvičujeme spolupráci (rodič - dítě) - přirozenou součást života nás všech.
 • Pomáháme dítěti rozvíjet mozek.
 • Uchopení předmětů využijete při jídle (lžíce, sklenička, držení jídla)