MONES  ŠKOLA

jak na  RODIČOVSTVÍ ?  

Hlavní myšlenkou MONES školy je, aby si každý rodič našel to, co je pro něj podstatné a naučil se poznat a rozlišit své potřeby a potřeby svého dítěte. 

S MONES školou máte možnost objevit způsoby, jak s dítětem komunikovat, spolupracovat, najdete, posílíte trpělivost v běžném životě a čas pro sebe.

PROČ K NÁM?

ZKUŠENOSTI

Naše kurzy od roku 2008 absolvovalo přibližně 1.300 dětí a rodičů. Maminky běžně chodí 2 - 3 roky s prvním dítětem, a potom znovu s dalším. Proč? Každé dítě je jiné a MONES metoda je pro všechny.

PŘÍVĚTIVÉ PROSTŘEDÍ

Vytváříme prostor ať ve studiu nebo prostřednictvím online, kde každý nachází podporu pro sebe i své dítě. Jsme různí a máme různé potřeby, které můžete u nás realizovat a rozvíjet ve všech směrech.

PODPORA PRO RODIČE

Je snadné začít se ztrácet v chaosu informací. Je frustrující, když dobře míněné rady nefungují. Na lekcích na vás nikdo nespěchá a vy každý týden, ve svém rytmu nacházíte odpovědi v praxi. Trénujete a nacházíte svůj způsob.

ZAMĚŘENÍ NA ROZVOJ DĚTÍ

Někdo se přirozeně rád hýbe a druhý se soustředí na práci rukama. Další potřebuje pozorovat a jiný zkouší své sociální schopnosti. Kurz systematicky u všech otvírá a posiluje všechny dovednosti.

MONIKA A TÝM

Hlavou a srdcem MONES je Monika. Všechny lektorky se doplňují ve svých rozdílných zkušenostech se svými dětmi. Zároveň je spojují stejné hodnoty: důvěra, pocit přijetí a bezpečí, láska a obdiv k dětem, které nás neustále učí.

POCIT PŘIJETÍ

Náš respekt je základním průvodcem pocitu vašeho bezpečí. Ve skupině ve studiu i zoom jsou max 4 děti. To nám pomáhá s individuálním přístupem ke všem. Díky tomu se otvíráte pro navazování nových přátelství.

MONES  METODA  - kurz hrajeme si mones

Hlavní myšlenkou MONES školy je, aby si každý rodič našel to, co je pro něj podstatné a naučil se poznat a rozlišit své potřeby a potřeby svého dítěte. 

S MONES školou máte možnost objevit způsoby, jak s dítětem komunikovat, spolupracovat, najdete, posílíte trpělivost v běžném životě a čas pro sebe.

pro doma

Od roku 2020 do současnosti jsme byli vystaveni nutnosti se začít orientovat na způsob, jak vám doma zprostředkovat to, co zažíváte ve studiu. Prostor online se pro nás stal nečekaně velice zajímavou cestou. Otevřel nám možnost navštívit vás doma a dovednosti získávané od roku 2008 donést až tam. Naše nabídka začíná u dětí od 4měsíců.

osobní kontakt

V Praze 2 je 1. Montessori studio pohybu, ve kterém můžete navštěvovat kurzy HRAJEME SI MONES osobně. Kurzy jsou pro rodiče a děti od 4 měsíců až do 3 let. Lekce se zaměřují na rozvoj jemné a hrubé motoriky, sociálních dovedností a myšlení. Navštívíte přívětivý, inspirující prostor a objevíte, pochopíte základní potřeby a přednosti svého dítěte. Setkáte se s podobně naladěnými rodiči. Získáte oporu v praxi. Pokud máte zájem realizovat MONES metodu ve svém studiu, tak napište.
Více informací →

PROČ K NÁM?

ZKUŠENOSTI

Naše kurzy za 11 let absolvovalo 1.200 dětí a rodičů. Maminky běžně chodí 2 - 3 roky s prvním dítětem, a potom znovu s dalším. Proč? Každé dítě je jiné a MONES je pro všechny.

PŘÍVĚTIVÉ PROSTŘEDÍ

Vytváříme prostor ať ve studiu nebo prostřednictvím online, kde každý nachází podporu pro sebe i své dítě. Jsme různí a máme různé potřeby, které můžete u nás realizovat a rozvíjet ve všech směrech.

PODPORA PRO RODIČE

Je snadné začít se ztrácet v chaosu informací. Je frustrující, když dobře míněné rady nefungují. Na lekcích na vás nikdo nespěchá a vy každý týden, ve svém rytmu nacházíte odpovědi v praxi. Trénujete a nacházíte svůj způsob.

ZAMĚŘENÍ NA ROZVOJ DĚTÍ

Někdo se přirozeně rád hýbe a druhý se soustředí na práci rukama. Další potřebuje pozorovat a jiný zkouší své sociální schopnosti. Kurz systematicky u všech otvírá a posiluje všechny dovednosti.

MONIKA A TÝM

Hlavou a srdcem MONES je Monika. Všechny lektorky se doplňují ve svých rozdílných zkušenostech se svými dětmi. Zároveň je spojují stejné hodnoty: důvěra, pocit přijetí a bezpečí, láska a obdiv k dětem, které nás neustále učí.

POCIT PŘIJETÍ

Náš respekt je základním průvodcem pocitu vašeho bezpečí. Ve skupině ve studiu i zoom jsou max 4 děti. To nám pomáhá s individuálním přístupem ke všem. Díky tomu se otvíráte pro navazování nových přátelství.

CO VYHOVUJE PRÁVĚ VÁM + VAŠE OSOBNÍ PODPORA

pro doma

Od roku 2020 do současnosti jsme byli vystaveni nutnosti se začít orientovat na způsob, jak vám doma zprostředkovat to, co zažíváte ve studiu. Prostor online se pro nás stal nečekaně velice zajímavou cestou. Otevřel nám možnost navštívit vás doma a dovednosti získávané od roku 2008 donést až tam. Naše nabídka začíná u dětí od 4měsíců.

osobní kontakt

V Praze 2 je 1. Montessori studio pohybu, ve kterém můžete navštěvovat kurzy HRAJEME SI MONES osobně. Kurzy jsou pro rodiče a děti od 4 měsíců až do 3 let. Lekce se zaměřují na rozvoj jemné a hrubé motoriky, sociálních dovedností a myšlení. Navštívíte přívětivý, inspirující prostor a objevíte, pochopíte základní potřeby a přednosti svého dítěte. Setkáte se s podobně naladěnými rodiči. Získáte oporu v praxi. Pokud máte zájem realizovat MONES metodu ve svém studiu, tak napište.
Více informací →

jen pro mámy

V roce 2020 se narodil nápad vytvořit prostor pro opakující se témata maminek. Začala se rodit tvář MAMI-DOVEDNOSTÍ. Vychází z aktivního i pasivního spojení v online prostoru. Pod vedením lektorky různé pohledy a způsoby řešení maminek mají své místo, opodstatnění. Díky Mami-dovednostem se můžete proměnit do vyklidněné mámy, která ví, chápe kdy, jak a proč.
Více informací

CO VYHOVUJE PRÁVĚ VÁM + VAŠE OSOBNÍ PODPORA

První 3 roky dítěte jsou důležité a určující. Děťátko nasává a zpracovává podněty kolem sebe. Vy mu toužíte dát tu nejlepší podporu. A jak na to? S tím vám může pomoci MONES škola. Může se stát vaší oporou. 

MOZEK

Pomocí tzv. Flash cards rozvíjíme paměť, pozornost, trpělivost, orientaci a představivost. Pomáhame v rozvoji komunikace a slovní zásoby. Používáme způsob učení pomocí Domanovy metody, která umožňuje dítěti  nasávat informace zábavným způsobem. V ranných fázích vývoje mozku podporujeme lásku k učení. 

JEMNÁ MOTORIKA

Používáme jak naše originální, tak Montessori pomůcky. Pracujeme s nimi cíleně, aby dítě zažívalo úspěch a radost z vlastních schopností. Podporujeme samostatnost a sebedůvěru. Často jsou to úkoly, o kterých byste si mysleli, že je tak malé dítě nedokáže. To, že umožníme tyto úkoly dělat, posouvá Vás i děti velmi dopředu. 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Dítě zažije první setkání a spolupráci s cizí autoritou a také spolupráci v kolektivu stejně starých dětí. V bezpečném prostředí se seznamuje se společenskými pravidly, se kterými se bude setkávat celý život. Tyto zážitky v dětech podporují spolupráci mezi dětmi a rodiči.

HRUBÁ MOTORIKA

Lezecká stěna, hrazda, balanční most, balóny - aktivity přizpůsobené nejmenším tak, aby zapojili ruce i nohy, a tím obě mozkové hemisféry. Děti takto trénují koordinaci celého těla a rovnováhu. 

CO NABÍZÍME?