5. skupina - Věčné proč a věčný vzdor

25 - 30 měsíců během semestru

Po druhém roce začne dítě velmi vehementně dávat najevo své potřeby. Mnohdy mají rodiče  pocit, že se z jejich dítěte stal malý tyran. A ano, nemýlí se 😉 .

Pokud rodič VÍ, že KAŽDÉ dítě v tomto věku začne "zlobit", tedy hledat své místo na slunci, nebude muset být stále v pozici věčného “policajta”. Dítě je vnitřně puzeno se identifikovat s tím, kdo v něm je. Začne přehnaně reagovat a provokovat všechny a všechno. Sleduje a mapuje, jak na něho reagujeme. Hledá, co mu vyhovuje a nejčastější reakce okolí ho začnou nutit k opakování. Dělá si takovou síť poznatků, ve kterých má vetkány  modely chování, které mu něco silného přinesly.

V dítěti můžete svým chováním vypěstovat i návyk, model chování, který v životě není zrovna potřeba (uplakánek, vztekloun, strašpytlík, agresor apod.). Pokud máme pochopení pro jeho potřeby, vykvete z něho osobnost, jak má být.

Učíte se , poznáváte, rozvíjíte

Děti ve skupině vám pomohou poznat, jak je důležité ke každému přistupovat jinak. Mají  rozdílné potřeby, jiné tempo a přístup k činnostem se vyhranil. Pokud procházíte celým duhovým cyklem, tak víte, že nejlepším rádcem jste vy sami. Pozorujete, sdílíte a ve skupince maminek se učíte jedna od druhé. Díky tomu i těžké chvíle bezmoci, které s druhým rokem často přicházejí, se dají prožít relativně s klidem.

S druhým rokem přicházejí i opravdové dary a odlišnosti, které na dítěti začnou být viditelné. Začne si všímat detailů v barvách, tvarech a vy vidíte, s jakou rychlostí i klidem k činnostem přistupuje. Všechny děti dávají najevo svou spontánnost, radost či upjatost až odtažitost, rozvážnost a vše je v pořádku a postupně se "obrousí" a transformuje.