HRAJEME SI MONES 

MONTESSORI STUDIO POHYBU

minulost  a  současnost

Od roku 2008 vznikal ucelený systém kurzů, který nese jméno Mones metoda. Jeho supervizorkou je Monika Němcová. Kurzy Hrajeme si Mones vychází z této metody.

Montessori studio pohybu v Praze 2, v Lublaňské, otevřelo dveře pro své klienty 9. prosince 2015. Zakladatelkou studia je Monika. Monika a Katka Lukášová, Jana Ženatá a Jana Pokorná jsou lektorky kurzů ve studiu.

Díky celosvětové situaci od března 2020 se způsob podpory dětí a rodičů přenesl i do podoby pro domácí užití (on-line). Nejprve vznikly náhradní lekce pro klienty studia a od toho byl jen krůček ke vzniku  podoby kurzů Hrajeme si Mones pro klienty, kteří studio nemohou navštěvovat. 

Od 1. února 2021 se stala novou majitelkou studia Jana Ženatá, která dlouhá léta byla jeho mluvčí a je aktivní lektorkou lekcí.

Monika se věnuje rozvoji kurzů pro doma a podpoře maminek v Klubu MonesMami.

V klubu se každý týden maminky setkávají prostřednictvím zoom aplikace. Vše se otáčí okolo témat mateřství. Zajímá vás to? Hledejte pod heslem Mami-dovednosti.

PROČ  STUDIO VZNIKLO A JEHO CÍL

Umožnit rodičům poznat svět dětí, objevit vlastní rodičovství a užívat si ho.

To byly myšlenky Moniky v době, kdy pracovala v montessori jeslích v roce 2007. Vnímala, jak rodiče odvádí své děti domů a to, jak jejich děti během dne mezi sebou a se svou průvodkyní spolupracovaly zůstává za dveřmi jeslí. Jejich samostatnost, dovednosti s možností "chybovat" - učit se v prostoru "ušitém" jim na míru je nepřenositelná. 

Díky tomu se vytvářel pocit, z něho se rodily myšlenky a ty vedly k postupnému vytvoření konceptu kurzů Hrajeme si Mones (dříve Montessori).

Po mnoha letech putování za klienty do mateřských center a školek přišel poslední impuls pro pronájem jednoho místa. Koncept montessori herny spojené s tělocvičnou je dokonalý ve své nabídce, která umožňuje komplexní rozvoj dětí od 3 -4 měsíců společně s jemným vedením rodičů. 

Hlavní myšlenkou je, aby si, s námi po boku, každá maminka či tatínek našli to, co je pro ně podstatné, naučili se mít pochopení pro své potřeby a pro potřeby dítěte. 

Ve studiu nás lektorky spojuje pocit bezpečí, důvěra a respekt. To chceme přenášet na maminky, tatínky a děti.

VÍCE O STUDIU NA STRÁNKÁCH

VÝCVIK MONES metody

Chcete se stát lektorkou nebo si otevřít své studio?

Toužíte po smysluplném poslání? Výcvik je připraven právě pro vás.