HRAJEME SI MONTESSORI S MONES 

KDE NÁS NAJDETE

minulost  a  současnost

Od roku 2008 vznikal ucelený systém kurzů, který nese jméno Mones metoda. Jeho supervizorkou je Monika Němcová. Kurzy Hrajeme si Montessori s Mones vychází z této metody.

Montessori studio pohybu v Praze 2, v Lublaňské, otevřelo dveře pro své klienty 9. prosince 2015. Zakladatelkou studia je Monika.

Katka Lukášová, Jana Ženatá a Jana Pokorná byly u jeho zrodu.

Díky celosvětové situaci od března 2020 se způsob podpory dětí a rodičů přenesl i do podoby pro domácí užití (on-line). Nejprve vznikly náhradní lekce pro klienty studia a od toho byl jen krůček ke vzniku  podoby kurzů Hrajeme si montessori s Mones pro klienty, kteří studio nemohou navštěvovat. 

Od 1. února 2021 se stala novou majitelkou studia Jana Ženatá, která dlouhá léta byla jeho mluvčí a je aktivní lektorkou lekcí.

Od srpna 2023 se s lekcemi Hrajeme si Montessori s MONES můžete setkat na Slunečném Vršku v Hostivaři u bazénu Baby clubu PLAVÁČEK.

PROČ  STUDIO VZNIKLO, JEHO CÍLE + POKRAČOVÁNÍ

Umožnit rodičům poznat svět dětí, objevit vlastní rodičovství

a užívat si ho.

To byly myšlenky Moniky v době, kdy pracovala v montessori jeslích v roce 2007. Vnímala, jak rodiče odvádí své děti domů a to, jak jejich děti během dne mezi sebou a se svou průvodkyní spolupracovaly zůstává za dveřmi jeslí. Jejich samostatnost, dovednosti s možností "chybovat" - učit se v prostoru "ušitém" jim na míru je nepřenositelná. 

Díky tomu se vytvářel pocit, z něho se rodily myšlenky a ty vedly k postupnému vytvoření konceptu kurzů Hrajeme si Mones (dříve Montessori).

Po mnoha letech putování za klienty do mateřských center a školek přišel poslední impuls pro pronájem jednoho místa. Koncept montessori herny spojené s tělocvičnou je dokonalý ve své nabídce, která umožňuje komplexní rozvoj dětí od 3 -4 měsíců společně s jemným vedením rodičů. 

Hlavní myšlenkou je, aby si, s námi po boku, každá maminka či tatínek našli to, co je pro ně podstatné, naučili se mít pochopení pro své potřeby a pro potřeby dítěte. 

Ve studiu nás lektorky spojuje pocit bezpečí, důvěra a respekt. To chceme přenášet na maminky, tatínky a děti.

VÝCVIK MONES metody

Chcete se stát lektorkou nebo si otevřít své studio?

Toužíte po smysluplném poslání? Výcvik je připraven právě pro vás.