LEKCE 3 

Hrajeme si Mones doma

0. skupina

Aktivita pro hrubou motoriku v prostředí domova

Různý povrchy pro dětská i vaše chodidla

Od postavení chodidel se odvíjí zapojení svalů celého pohybového aparátu (správné postavení kotníků, kolen, kyčlí, zapojení břišních svalů...). Proto už od miminek zapojujeme cvičení, při kterém trénujeme zvyšování citlivosti chodidel. Zvědomováním si této části těla už v době, kdy děti ještě nestojí ani nechodí, napomůžeme kvalitnějšímu rozvoji těchto dovedností.

Aktivita doma:

 • Taktilní chodníček:
  • Několik plátěných pytlíčků či povlaků na malé polštářky (ideálně se zapínáním na zip) naplníte různým obsahem (rýže, čočka, fazole, větší i menší kousky lega, knoflíky, molitan....).
  • Pytlíčky položíte vedle sebe/za sebou na zem. Můžete přidat i další různé typy povrchů - např. podložku z lega, balanční podsedák, měkký poštář, ...
  • Dítě držíte za hrudníček v tzv. fotbalovém úchopu (nepodpíráte zadeček). Dítě se BOSÝMA NOHAMA dotkne polštářku. Nepostavujeme ho, ale žádoucí je určitá míra zatížení nožiček, aby se dítě dotklo celou plochou chodidla.
  • Dítě může nohama "osahávat" pytlíčky také v leže na zádech - pytlíček mu nabízejte mezi chodidla.
  • Na každém povrchu dejte dítěti dostatek času, aby nový vjem procítilo. Pokud chce, umožněte mu  povrch prozkoumat i rukama.
  • Popisujte, co dítě nohama vnímá (měkké, tvrdé, pichlavé, hladké ...).  Spojuje si tak fyzické vjemy s konkrétními pojmy.
 • Balonky:
  • Vezměte si různé druhy balonků, které můžete přikládat k bosým chodidlům či mezi chodidla dítěte (jako ve studiu na šikmé ploše).
  • Můžete pojmenovávat - velký x malý, pichlavý x hladký, tvrdý x měkký

Aktivity pro rodiče:

 • Při procházce v přírodě si zujte boty a zkuste jít bosí po různých površích - tráva, kamínky, písek, jehličí, listí. Chůzi zpomalte a vnímejte, jak vás každý povrch nutí reagovat jinak.
 • Připravené pytlíčky s různým obsahem můžete využít i k masáží vlastních chodidel (dát si je např. blízko kychyňské linky a chvílemi se po nich projít).

Procvičování jemné motoriky

Třídění tvarů podle - výšky, velikosti, s ohledem na přesnost

 • Připravte si válečky apod. s různou výškou (stačí 2 - 3 válečky).
 • Dítě si vezměte na klín, zády k sobě.
 • Nabídněte dítěti váleček do jedné ruky.
 • Nechte mu dostatečný čas k nácviku uchopení.
 • Dítěti pomozte váleček držet (držíte pomocí ruky dítěte, váleček drží dítě).
 • Poté vybídněte dítě k vrácení válečku. Nabídněte další váleček k úchopu.
 • Dítě se učí vnímat velikosti.
 • Po zvládnutí jedné ruky, zapojte i druhou.
 • Používejte jednoduchá slova "drž" a "pusť".
 • Pracujte v tichosti.

Varianty

 • Můžete použít válečky různé šířky nebo i jiné, různě velké tvary, které máte doma k dispozici - například kostky ze stavebnice.

Praktický život

Čištění kartáčkem

Připravte si kartáček, který se bude dítěti dobře držet - bez rukojeti (viz obrázek) a zeleninu na omývání (bramboru, mrkev,...).

Dítě se učí pracovat s nástrojem.

 • Pracujte na zemi nebo u stolu, dítě vám sedí na klíně.
 • Pečlivě, pomalu a beze slov ukažte práci kartáčkem.
 • Zjistěte, zda má dítě zájem o to, co děláte.
 • Pokud ano, nabízejte dítěti k uchopení kartáček.
 • Potom dítěti veďte ruku - dítě máte na klíně, jednou rukou držte zeleninu, druhou rukou veďte ruku dítěte s kartáčkem.