LEKCE 10

Hrajeme si Mones doma

 1. skupina

Aktivita pro hrubou motoriku v prostředí domova

Ruce a balónky

Připravte si do košíku balonky s různými povrchy, velikostmi a barvami.

 • Dítě je buď ještě v podporovaném sedu nebo sedí naproti nám.
 • Balonky mu nabízejte z ruky a pozorujte, jak reaguje na velikost a rozdílný povrch.
 • Balonky mu posílejte po zemi, po těle/vedle těla - do středu, na pravé, levé straně balónek směrem k rukám.
 • Doporučujeme mít barevné balónky a pojmenovávat je. Dítě tím vedete k rozlišení.
 • Po chycení balonku vyzvěte dítě k jeho hození do koše, například se slovy "hoď".
 • Pokud je třeba, pomožte dítěti uvolnit prsty a pustit balonek. Korigujte pohyb dítěte tak, aby balonek skončil v koši.
 • Jako domácí basket-koš můžete posloužit reálný koš. 🙂

Procvičování jemné motoriky

Zámek a klíč

Klíče jsou pro nás důležité, používáme je každý den a i proto jsou pro děti zajímavé. Můžou se s nimi začít seznamovat, aby se je následně naučily používat.

Vybereme takové, které jsou vhodné velikostí. Podle věku nabízíme do ruky pro zjišťovaní váhy, tvaru, klíče mohou být na kroužku.

Začínáme s dětmi, které už nemají potřebu vše dávat do úst. Nebo je s klíči seznamujeme se zvýšenou opatrností.

Pro větší děti:

Připravte si zámek a klíč (například na kolo, visací).

 • Nejprve dítěti pomalu, beze slov ukažte zasunutí klíče,  odemčení/zamčení zámku a otevření-zavření zámku.
 • Potom nabídněte dítěti klíč do ruky, společně (dítě drží klíč, vy držíte ruku dítěte s klíčem) zasuňte klíč do zámku a otočte.
 • Následně společně otevřete/zavřete zámek.

Varianty:

 • Nabídněte dítěti různé druhy klíčů. Můžete pojmenovávat jejich velkost ("malý", "velký"), apod.

Pomůcka pro zvýšení dovedností dítěte v běžném životě

Přesívání, třídění

Připravte si cedník, lžíci, mísu s moukou a několik předmětů k přesívání (mandle, čočka apod. - zamíchejte do mouky), 2 další prázdné misky - malou a velkou. Na úklid rozsypané mouky si připravte smetáček a lopatku nebo hadřík.

U nejmenších dětí, pracujeme pouze s jeho rukou a hledáme schovaný předmět.
Předmět do sypkého materiálu schováme před dítětem. Aby dítě začalo mít zájem o hledání předmětu, potřebuje vidět, že ho tam schováváme.

 • Umístěte cedník na velkou mísu.
 • Poté dítěti pečlivě, pomalubeze slov ukažte:
  • uchopení lžíce, nabrání mouky a vysypání do síta,
  • přesívání - pohyb lžící v sítu,
  • přemístění předmětů, které zůstaly v sítu, do druhé, menší misky.
 • Dítě sedí před vámi, zády k vám. Nabídněte mu lžíci k uchopení.
 • Poté veďte ruku dítěte se lžící, naberte společně mouku a nasypte do síta.
 • Poté společně prosívejte.
 • Nakonec společně přemístěte předměty ze síta do menší misky. Podle jejich velikosti je lze přendávat rukou jednotlivě nebo je přesypat.
 • Výsledkem činnosti je mísa s moukou a mísa pouze s předměty (např. čočkou).
 • Připravte si cedník, mísu s moukou, rýží a několik větších předmětů k přesívání, 2 další prázdné misky - malou a velkou.

 • Společně ukliďte mouku, která se vysypala okolo.
 • Opakujte do chvíle, než dítě začně ztrácet zájem.

Varianty:

 • Můžete pracovat venku s pískem a vybírat kamínky.
 • Jednodušší varianta je vybírání např. mandlí z mouky rukou bez použití cedníku nebo nabírání mouky s mandlemi přímo cedníkem.