Komu nasloucháme

Moudří, inspirativní lidé jejichž zkušenost a nadhled nás oslovil. 


MOSHÉ  FELDENKRAIS a jeho metoda

Moshé Feldenkrais žil podle svých přesvědčení. Často říkal, že jeho metoda není způsob učení ani provádění terapie. Jeho hlavním cílem bylo vytvářet podmínky pro učení. V praxi to znamenalo, že navzdory očekávání druhých a občas zdánlivě proti svému vlastnímu zájmu, odmítal lidem radit, co mají dělat.

...Hravé experimentování s pohybem a všímavé chápání a sbírání zkušeností z toho, co probíhá v našem těle, skončí. Začínáme se pohybovat automaticky. .... Jakmile dosáhneme přijatelného stupně schopností, přestaneme zdokonalovat své pohyby a prohlubovat uvědomování si vlastního těla.


MUDr. RADKIN  HONZÁK

Jak jít životem? Naučte se mít rádi, co vám vadí

Mikrobiom je další orgán a střeva druhý mozek, transplantace stolice funguje


prof.PhDr. ANNA   HOGENOVÁ CSc.

Pořád si na něco hrajeme, žijeme odpojení od sebe, to plodí deprese, úzkost

Dnešní člověk žije v předběhu, nepatří mu přítomnost.


MUDr. HELENA  MÁSLOVÁ

Duše K - tentokrát o věcech skrytých 

Stres v životě ženy