Aktivita pro jemnou motoriku v prostředí domova

Práce s míčem - ruce, kužel, pálka

ukázka - jeho ruka a vracení tobě 

1. lekce - práce s kuželem a jednou rukou, vracení tobě

minule

 • Nejdříve mu nabízíš balónek z ruky. Cílem je, aby si ho od tebe vzal na jednoduchý pokyn.
 • Použij např. slovo "drž" nebo jiné krátké, výstižné slovo, na které jste doma zvyklí.
 • Dítě balónek i vracelo na např. slovo "pusť".

pokračujeme

 • Dítě máš opět na klíně  (nebo v podporovaném sedu sedí zády nebo bokem k tobě). Můžeš ho mít i v jeho sedátku.
 • Nabízíš mu balónek z kužele (z lahve, termosky...). Cílem je, aby si ho vzalo a balónek nespadl.  
 • Dáš mu dostatečný čas na jeho uchopení balónku. Nech ho opět přemýšlet, pokyn, činnost, pohyb v něm zapouští kořeny.
 • Pokud balónek stále padá, tak mu můžeš pomoci, aby měl úspěch.
 • Ve chvíli, kdy má balónek v ruce, počkáš a pak budeš chtít, aby ti ho dal do ruky (předchozí lekce).
 • Balónek na kužel vrátíš a celou akci opakuješ.
 • Pro dítě je náročné se soustředit, tak aktivitu dělej cca max 5 minut. 

Tvoje vedení (dokud bude třeba):

 • Potom ti dítě balónek vrátí. Použij slovo "pusť" nebo jiné krátké, výstižné slovo, na které jste doma zvyklí.
 • Pracujte v tichosti.

Tvoje vedení

2. lekce - práce s kuželem s pravou i levou rukou a vracení tobě

minule

 • S dítětem jste se naučili spolupracovat s dáváním a vracením balónku do ruky.
 • Dítě umí vzít balónek z kužele a nepadá mu z něho. 
 • Používáte např. slova drž a pusť.

pokračujeme

 • Dítě máš opět na klíně  (nebo v podporovaném sedu sedí zády nebo bokem k tobě). Můžeš ho mít i v jeho sedátku.
 • Máš kužel (láhev, termosku...), na který položíš balónek a v této lekci se bude dítě učit brát balónek pravou nebo levou rukou.
 • Nejprve mu balónek nabízíš do ruky, kterou jste trénovali. Uděláte několikrát.
 • Potom mu začneš nabízet balónek do druhé ruky.
 • Možná ti bude chtít balónek vzít rukou, kterou jste trénovali, ale nabídneš mu kužel s balónkem v takovém úhlu, že "novou" zapojit bude chtít. Někdy je i potřeba je na tu tzv.zapomenutou ruku upozornit, takže mu ji jen nadzvedneš a dáš mu dostatečný čas na uchopení balónku. 
 • Opět budeš chtít, aby ti balónek vracel do ruky.
 • Pro dítě je náročné se soustředit, tak aktivitu dělej cca max 5 minut. 

Tvoje vedení

3. lekce - práce s kuželem a vzít a vrátit balónek na kužel - jedna ruka

minule

 • S dítětem jste se naučili spolupracovat s dáváním a vracením balónku do ruky.
 • Dítě umí vzít balónek z kužele a nepadá mu z něho.
 • Umíte pracovat s kuželem a běma rukama samostatně. 
 • Používáte např. slova drž a pusť.

pokračujeme

 • Dítě máš opět na klíně  (nebo v podporovaném sedu sedí zády nebo bokem k tobě). Můžeš ho mít i v jeho sedátku.
 • Máš kužel (láhev, termosku...), na který položíš balónek a v této lekci se bude dítě učit brát balónek pravou nebo levou rukou.
 • Nejprve mu balónek nabízíš do ruky, kterou jste trénovali. Uděláte několikrát.
 • Potom mu začneš nabízet balónek do druhé ruky.
 • Možná ti bude chtít balónek vzít rukou, kterou jste trénovali, ale nabídneš mu kužel s balónkem v takovém úhlu, že "novou" zapojit bude chtít. Někdy je i potřeba je na tu tzv.zapomenutou ruku upozornit, takže mu ji jen nadzvedneš a dáš mu dostatečný čas na uchopení balónku. 
 • Opět budeš chtít, aby ti balónek vracel do ruky.
 • Pro dítě je náročné se soustředit, tak aktivitu dělej cca max 5 minut. 

Tvoje vedení

4. lekce - práce s kuželem a vzít a vrátit balónek na kužel - pravá a levá ruka/ pomalu

minule

 • S dítětem jste se naučili spolupracovat s dáváním a vracením balónku do ruky.
 • Dítě umí vzít balónek z kužele a nepadá mu z něho.
 • Umíte pracovat s kuželem a běma rukama samostatně. 
 • Používáte např. slova drž a pusť.

pokračujeme

 • Dítě máš opět na klíně  (nebo v podporovaném sedu sedí zády nebo bokem k tobě). Můžeš ho mít i v jeho sedátku.
 • Máš kužel (láhev, termosku...), na který položíš balónek a v této lekci se bude dítě učit brát balónek pravou nebo levou rukou.
 • Nejprve mu balónek nabízíš do ruky, kterou jste trénovali. Uděláte několikrát.
 • Potom mu začneš nabízet balónek do druhé ruky.
 • Možná ti bude chtít balónek vzít rukou, kterou jste trénovali, ale nabídneš mu kužel s balónkem v takovém úhlu, že "novou" zapojit bude chtít. Někdy je i potřeba je na tu tzv.zapomenutou ruku upozornit, takže mu ji jen nadzvedneš a dáš mu dostatečný čas na uchopení balónku. 
 • Opět budeš chtít, aby ti balónek vracel do ruky.
 • Pro dítě je náročné se soustředit, tak aktivitu dělej cca max 5 minut. 

Tvoje vedení

5. lekce - práce s kuželem a vzít a vrátit balónek na kužel - pravá a levá ruka/střídáme pravidelně 

6. lekce - práce s kuželem a balónek a tyčka

7. lekce - práce s kuželem a balónek a pálkou

Budete potřebovat:

 • různé druhy míčků - hladké, pichlavé, měkké, tvrdé, menší, větší
 • plastový kužel s otvorem
 • popřípadě košíky na balonky - ideálně barevné pro pozdější práci s barvami
 • Plastový kužel s uříznutým otvorem je ideální. Koupily jsme ve sportu jako označovače dráhy. Nahradit lze lahvičkou, termoskou... Výhoda kužele je jeho široká základna. 

Jak na to - základní varianta:

 • Můžete pracovat s dítětem na klíně (sedí zády nebo bokem k vám) nebo dítě leží na zemi, na zádech (sedněte si vedle něj).
 • Nabídněte dítěti balonek do ruky.
 • Nechte mu dostatečný čas na uchopení balonku.
 • Použijte slovo "drž" nebo jiné krátké, výstižné slovo, na které jste doma zvyklí.

Vaše vedení - dokud bude třeba: zpočátku a poté podle potřeby pomáhejte dítěti balonek držet (svoji ruku dejte na ruku dítěte, dotýkáte se jeho ruky, balonku se dotýká pouze dítě).

 • Potom dítě vyzvěte k vrácení balonku. Použijte slovo "pusť" nebo jiné krátké, výstižné slovo, na které jste doma zvyklí.

Vaše vedení - dokud bude třeba: zpočátku a poté podle potřeby pomáhejte dítěti balonek pustit (jednou rukou uchopte balonek a nechte dítěti čas, pokud dítě balonek nepouští, začněte rozevírat jeho prsty od sebe, dokud balonek nepustí).

 • Trénujte nejprve jednu ruku. Po osvojení dovedností nabízejte balonek do druhé ruky dítěte.
 • Opakujte s různými druhy balonků.
 • Pracujte v tichosti.

další varinaty, zvýšení obtížnosti:

Kužel

 • Použijte kužel s uříznutou špičkou (viz obrázky). Míček položte na kužel a nechte dítě, aby si míček bralo z kužele. Vracet vám ho bude do ruky.
 • Dítě pracuje v leže na břiše. Předpokladem je, že už zvládá leh na břiše s oporou jednou rukou, druhou rukou může pracovat. Dítě balonek bere z kužele nebo ho na dává. Vždy zvolte omezený počet balonků, stačí 2-4.

Střídání rukou

 • Střídejte levou a pravou ruku dítěte.

Košíky

 • Dítě balonek, který drží vrací do košíku. Košík nastavte tak, aby dítě mohlo snadno míček do košíku vložit. Doprovoďte slovem "pusť" nebo "hop". Dopomáhejte v případě potřeby.

Míč v pohybu

 • Dítěti v leže na zádech posílejte balonek po těle. Dítě vnímá pohyb balonku.
 • Dítě pracuje v leže na břiše, pokud již zvládá leh na břiše s oporou jednou rukou a druhou rukou může pracovat. Sedíte vedle dítěte, cca 1 metr od něj. Pošlete balonek směrem k dítěti se slovy "chyť". Po neúspěšném pokusu balonek seberte a pošlete znovu, Opakujte dokud dítě drží pozornost. Posílejte směrem na jednu ruku, poté na druhou ruku, na střed těla. Po zvládnutí činnosti posílejte střídavě na pravou a levou ruku.

informace pro pravou hemisféru - proč to děláme:

 • Nacvičujeme spolupráci (rodič - dítě) - přirozenou součást života nás všech.
 • Pomáháme dítěti rozvíjet mozek.
 • Uchopení předmětů využijete při jídle (lžíce, sklenička, držení jídla)