LEKCE 2

Hrajeme si Mones doma

2.  skupina

Aktivita pro hrubou motoriku v prostředí domova

Vyskoč, přelez, podlez ...

Díky tomuto cvičení se dítě zlepšuje nejen v obratnosti při různém způsobu překonávání překážek, ale také v odhadu velikosti a výšky. Při skákání si pak zvykají na nový pohyb prostřednictvím mámy/táty.

Skáčeme

 • Děti v tomto věku ještě samy skákat nezvládnou. Pokud již samostatně stojí, skákejte společně, držíte dítě za ruce.
 • Pokud dítě ještě nestojí, skáče rodič - držíte dítě ve vzduchu za hrudník zády k vám (aby se mohlo při skákání dívat ven, kolem sebe, nikoliv na vás), nedržíte pod zadečkem, nohy visí volně dolů.
 • Skákat můžete na trampolíně nebo jen na zemi.
 • Začněte nízkými výskoky. Když dítě reaguje pozitivně, můžete přidávat na intenzitě. Děti většinou skákání milují 🙂
 • Pro zvýšení atraktivity skákejte před zrcadlem. Určitě vás napadne, jak zvýšit radost z tohoto pohybu přidáním různých zvuků, slov....

Překonáváme překážky

 • Postavte dítěti překážkovou dráhu z různě vysokých překážet (do bezpečné výšky) - taburety, polštáře, vylézt na pohovku, z pohovky slézt dolů, nakloněná rovina (např. podložená matrace), apod., které dítě bude překonávat přelézáním.
 • Do dráhy můžete vložit i překážky k podlézání/prolézání, např. různě vysoké židle, stůl, podložená tyč, přidat můžete i Ikea tunel. Jako překážka dobře poslouží i rodič nebo sourozenec - např. prolézt mezi rozkročenýma nohama, nebo podlézt rodiče v jogové pozici "střecha".
 • Pro chodce: do překážkové dráhy vložte i velmi nízké překážky na zemi, které dítě překoná překročením - např. tyč, knížka apod. Vybírejte velikost, která je pro dítě zvládnutelná.
 • Předveďte dítěti, jak jednotlivé překážky zdolat (nechejte si mezi nimi dostatečně veliké rozestupy). Pokud leze, tak i vy po čtyřech. Pokud chodí, nízké překážky přeskočte. Dítě samo sice ještě překážku nepřeskočí, ale na vašem příkladu uvidí pohybový záměr, který se může snažit napodobit a postupně se začít "odlepovat" od země.
 • Když si dítě s některou překážkou neví rady, předveďte znovu a počkejte. Nemusí být ještě zralé pro tuto překážku. 
 • Nezoufejte, pokud máte doma "kamikadze" 🙂 Určitý typ dětí do všeho půjde po hlavě. Dělejte mu "dole" záchranu. Potřebuje získat zkušenost, jak néjlepe slézt samo podle sebe. Vždy je lepší u toho být a nechat ho "spadnout", než aby tuto zkušenost získalo bez vás, a tudíž bez vaší záchrany dole. Cuknutí mu může stačit jako "varování" pro příště a pokud ne, tak se potřebuje učit padat. Pomozte mu bezpečně procvičovat dovednost jak na pády.

Aktivita pro rodiče:

 • Chcete-li si zavzpomínat na dětská léta a vyzkoušet aktuální fyzičku, skvěle poslouží skákání přes švihadlo. Nebo jakýkoliv dostatečně dlouhý kus lana 🙂 Vydolujte z paměti všechny varianty skoků (vajíčko, dvouskok, skok s meziskokem....)

Procvičování jemné motoriky

Vhazování/vkládání předmětů

Krabička s žetonky/knoflíky; vkládání tvarů do otvorů.

Připravte si krabici s otvory, mističku a předměty ke vhazování. Dírky v krabičce jsou tak velké, že předmět nepropadne sám, musíme na něj zatlačit.

Je možné vhazovat knoflíky, kuličky nebo žetonky do otvorů v krabici. Také můžete využít pomůcky na vhazování geometrických tvarů (kvádr, válec, apod.). Zvolte přiměřený počet předmětů, aby dítě zvládlo dokončit, postupně můžete počet zvyšovat.

 • Pracujete na zemi; pokud máte, tak na koberečku.
 • Vezměte si dítě před sebe zády k sobě.
 • Nejprve pomalu, pečlivě a beze slov předveďte dítěti, jakým způsobem žetonky do krabičky zastrkávat.
 • Poté pracuje dítě. Krabičku držíte v ruce nebo leží na zemi. Předměty dítěti podávejte nebo si je bere samo z mističky. Zpočátku můžete žetonek vložit do otvoru, navést prst dítěte a jemně zatlačit se slovem "dovnitř".
 • Nastavujte otvor tak, jak dítě žeton drží, aby ho mohlo vhodit dovnitř.
 • Střídejte pravou a levou ruku dítěte.
 • Střídejte se s dítětem.
 • Po zvládnutí základní varianty můžete krabičku držet v jiném úhlu.
 • Pracujte v tichosti.
 • Pokud má dítě sourozence, starší může jít příkladem.

Pomůcka pro zvýšení dovedností dítěte v běžném životě

Drcení piškotů

Na tác si připravte hmoždíř s tloukem, piškoty na talířku (2-3) a misku.

Připravte tolik surovin, aby dítě zvládlo dokončit činnost.

 • Nejprve dítěti pečlivě, pomalu a beze slov ukažte:
  • vložení piškotů do hmoždíře,
  • uchopení tlouku,
  • drcení,
  • přesypání nadrcených piškotů do misky.
 • Dítě se učí pracovat s nástrojem a používat sílu.
 • Nabídněte dítěti tlouk k uchopení. Pomozte mu jej správně uchopit.
 • Stoupněte si za dítě a veďte mu ruce:
  • Držte ruku dítěte s tloukem, tlouk drží pouze dítě. Cítí tak, jak velkou sílu je třeba k práci použít.
  • Naveďte druhou ruku dítěte k držení hmoždíře. Pokud je třeba, držíte spolu (vy se dotýkáte pouze ruky dítěte, nikoli hmoždíře).
  • Nadrcené piškoty přesypte do misky.
 • Můžete zapojit jako běžnou součást oběda/svačiny.
 • Rozmačkávejte i jiné vhodné "ňamky".