LEKCE 10

Hrajeme si Mones doma

2. skupina

Aktivita pro hrubou motoriku v prostředí domova

Ruce a balónky a balóny

Připravte si do košíku balónky s různými povrchy, velikostmi a barvami + koš, do kterého bude dítě balónky vracet. Pokud v domácnosti máte barevné košíky, které se shodují s barvami balónků, použijte je na rozlišení balónků při vracení.

 • Dítě sedí naproti vám.
 • Házejte mu balónky po zemi - směrem do středu nebo na pravou a levou stranu.
 • Pokud nechytí, společně pozorujte balónek a nechte dítě balónek zvednout, přinést.
 • Barevné balónky pojmenovávejte. Dítě tím vedete k rozlišení.
 • Jako domácí basket-koš můžete posloužit reálný koš. 🙂

Procvičování jemné motoriky

Zámek a klíč

Klíče jsou pro nás důležité, používáme je každý den, a i proto jsou pro děti zajímavé.

Připravte si zámek a klíč (například na kolo, visací).

 • Nejprve dítěti pomalu, beze slov ukažte zasunutí klíče,  odemčení/zamčení zámku a otevření-zavření zámku.
 • Potom nabídněte dítěti klíč do ruky, společně (dítě drží klíč, vy držíte ruku dítěte s klíčem) zasuňte klíč do zámku a otočte.
 • Následně společně otevřete/zavřete zámek.
 • Pokud už dítě činnost zná a alespoň částečně se mu daří, nechte ho pracovat samo.

Varianty:

 • Nabídněte dítěti různé druhy klíčů. Můžete pojmenovávat jejich velkost ("malý", "velký"), tíhu, barvu, teplotu apod.

Pomůcka pro zvýšení dovedností dítěte v běžném životě

Přesívání

Připravte si cedník, lžíci, mísu s moukou a předměty k přesívání (korálky, čočka apod. - zamíchejte do mouky), 2 další prázdné misky - malou a velkou. Na úklid rozsypané mouky si připravte smetáček a lopatku nebo hadřík.

 • Cedník umístěte na větší prázdnou misku.
 • Poté dítěti pečlivě, pomalubeze slov ukažte:
  • uchopení lžíce, nabrání mouky a vysypání do síta,
  • přesívání - pohyb lžící v sítu,
  • přemístění předmětů, které zůstaly v sítu, do druhé, menší misky.
 • Dítě sedí před vámi, zády k vám. Nabídněte mu lžíci k uchopení.
 • Poté veďte ruku dítěte se lžící, naberte společně mouku a nasypte do síta.
 • Poté veďte ruce dítěte a společně prosívejte.
 • Nakonec společně přemístěte předměty ze síta do menší misky. Podle jejich velikosti je lze přendávat rukou jednotlivě nebo je přesypat.
 • Výsledkem činnosti je mísa s moukou a mísa pouze s předměty (např. čočkou).
 • Společně ukliďte mouku, která se vysypala okolo.
 • Opakujte do chvíle, než dítě začně ztrácet zájem.

Varianty:

Můžete pracovat s moučkovým cukrem a přesívat hrudky nebo s pískem a vybírat kamínky.