LEKCE 3 

Hrajeme si Mones doma

3. skupina

Aktivita pro hrubou motoriku v prostředí domova

Chůze po různých typech povrchů

Od postavení chodidel se odvíjí zapojení svalů celého pohybového aparátu (správné postavení kotníků, kolen, kyčlí, zapojení břišních svalů...). Cvičení, při kterém trénujeme zvyšování citlivosti chodidel, pomáhá ke zlepšování kvality chůze a držení těla.

Rodič předvede, potom zkouší dítě, případně můžete aktivitu dělat společně (střídat se).

Aktivita doma:

 • Taktilní chodníček:
  • Několik plátěných pytlíčků či povlaků na malé polštářky (ideálně se zapínáním na zip) naplníte různým obsahem (rýže, čočka, fazole, větší i menší kousky lega, knoflíky, kuličky/korálky, molitan....).
  • Pytlíčky položíte těsně za sebou - vytvoříte cestičku nebo kruh. Do cestičky můžete přidat i další různé typy povrchů - např. podložku z lega, balanční podsedák, měkký poštář,....
  • Po chodníčku chodíte zásadně BOSÍ! Chodidla se dobře prokrví a lépe reagují na různé doteky.
  • Při chůzi se na každém povrchu zastavíte a párkrát přešlápnete z nohy na nohu, aby každá noha dobře procítila povrch, na kterém stojí.
  • Když jde po chodníčku dítě, jistěte ho nabídnutou rukou, aby se kdykoliv mohlo chytit (některé povrchy jsou náročné na balanc).
  • Jdete několikrát dokola, můžete střídat rychlost chůze.
  • Popisujte, co nohama vnímáte (měkké, tvrdé, pichlavé, ...). Když jde dítě, můžete se ptát na jeho vjemy (je to měkké, nebo tvrdé? je to pichlavé, nebo hladké?) Dítě si rozšiřuje slovní zásobu a spojuje fyzické vjemy s konkrétními pojmy.

 

Aktivita venku:

 • Při procházce v přírodě si i s dětmi zujte boty a zkuste jít bosí po různých površích - tráva, kamínky, písek, jehličí, listí. Chůzi zpomalte a vnímejte, jak vás každý povrch nutí reagovat jinak.
 • Přírodní taktilní chodníček:
  • Na zahradě či v parku si z různých přírodních materiálů můžete vyrobit venkovní taktilní chodníček.
  • Výrobu chodníčku můžete spojit s procházkou, při které si nasbíráte potřebné materiály (klacíky, kamínky, listí, písek, šišky ...).
 • V obou případech popisujte, co nohama při chůzi vnímáte (jehličí píchá, mech je měkký, kameny jsou tvrdé, ...). Dítě si rozšiřuje slovní zásobu a spojuje fyzické vjemy s konkrétními pojmy.

Procvičování jemné motoriky

Třídění tvarů podle - výšky, velikosti s ohledem na přesnost

 • Připravte si tvary (válečky, kostky, kvádry - ze stavebnice) stejné barvy s různou výškou a tvrdší papír/karton.
 • Šablona: na karton vyznačte stejnou barvou umístění válečků apod. - kolečka v řadě apod.
 • Pracujete na zemi; pokud máte, tak na koberečku.
 • Sedíte vedle dítěte.
 • Viditelně předveďte špetkový úchop válečku apod. (třemi prsty)  a umístěte na připravenou šablonu.
 • Dítěti můžete vést ruku při umísťování válečků, v případě potřeby mu pomozte váleček i držet (dotýkáte se pouze ruky dítěte, váleček drží dítě).
 • Dítě se učí vnímat velikosti a přesnost umístění.
 • Po zvládnutí jedné ruky, zapojte i druhou.
 • Pracujte v tichosti.

Varianty

 • Je možné použít různé tvary a vytvořit různé šablony.

Pomůcka pro zvýšení dovedností dítěte v běžném životě

Čištění kartáčkem

Připravíme si kartáček na omývání zeleniny nebo klasický kartáček na ruce, větší misku a zeleninu na omývání (brambory, mrkev, apod.). 

Dítě se učí pracovat s nástrojem, pracovat oběma rukama zároveň a pracovat s vodou.

 • Pracujte u dřezu nebo u stolu.
 • Do misky natočte menší množství vody a umístěte ji do dřezu nebo na tác.
 • Nejprve pečlivě, pomalu a beze slov ukažte - v jedné ruce máte zeleninu a ve druhé kartáček.
 • Nabídněte dítěti do jedné ruky zeleninu a do druhé ruky kartáček.
 • Dítě máte před sebou, jednou rukou dítě drží zeleninu, druhou kartáček. V případě potřeby mu veďte ruce.
 • Kartáček namáčíte opatrně ve vodě.
 • Pokud se voda vycáká okolo, utírejte společně.
 • Střídejte variaty 
  • použijte různé druhy zeleniny, ovoce
  • použijte různé druhy kartáčků