LEKCE 3 

Hrajeme si Mones doma

4. skupina

Aktivita pro hrubou motoriku v prostředí domova

Chůze po různých typech povrchů

Od postavení chodidel se odvíjí zapojení svalů celého pohybového aparátu (správné postavení kotníků, kolen, kyčlí, zapojení břišních svalů...). Cvičení, při kterém trénujeme zvyšování citlivosti chodidel, pomáhá ke zlepšování kvality chůze a držení těla.

Rodič předvede, potom zkouší dítě, případně můžete aktivitu dělat společně (střídat se).

Aktivita doma:

 • Taktilní chodníček:
  • Několik plátěných pytlíčků či povlaků na malé polštářky (ideálně se zapínáním na zip) naplníte různým obsahem (rýže, čočka, fazole, větší i menší kousky lega, knoflíky, kuličky/korálky, molitan....).
  • Pytlíčky položíte těsně za sebou - vytvoříte cestičku nebo kruh. Do cestičky můžete přidat i další různé typy povrchů - např. podložku z lega, balanční podsedák, měkký poštář,....
  • Po chodníčku chodíte zásadně BOSÍ! Chodidla se dobře prokrví a lépe reagují na různé doteky.
  • Při chůzi se na každém povrchu zastavíte a párkrát přešlápnete z nohy na nohu, aby každá noha dobře procítila povrch, na kterém stojí.
  • Když jde po chodníčku dítě, jistěte ho nabídnutou rukou, aby se kdykoliv mohlo chytit (některé povrchy jsou náročné na balanc).
  • Jdete několikrát dokola, můžete střídat rychlost chůze.
 • Hádanky pro nohy:
  • Ke každému pytlíčku vytvořte spolu s dítětem obrázek, na kterém je znázorněné, co je uvnitř. Případně můžete místo obrázků dát stejné obsahy, které jsou v pytlících, do mističek.
  • Rodič rozmístí pytlíčky a děti stoupnutím na ně hádají, co je uvnitř. Pokud obsah pytlíčků rozeznají od pohledu, zavřou při chůzi oči. Ke každému pytlíčku přiřadí příslušný obrázek nebo mističku s obsahem. Na konci se podívají, co je uvnitř a zda poznali správný obsah. Poté se vystřídají (dítě rozmístí pytlíčky, rodič hádá obsah).

Aktivita venku:

 • Při procházce v přírodě si i s dětmi zujte boty a zkuste jít bosí po různých površích - tráva, kamínky, písek, jehličí, listí. Chůzi zpomalte a vnímejte, jak vás každý povrch nutí reagovat jinak.
 • Přírodní taktilní chodníček:
  • Také na zahradě či v parku si z různých přírodních materiálů můžete vyrobit venkovní taktilní chodníček.
  • Výrobu chodníčku můžete spojit s procházkou, při které si nasbíráte potřebné materiály (klacíky, kamínky, listí, písek, ...).
 • V obou případech popisujte, co nohama vnímáte (jehličí píchá, mech je měkký, kameny jsou tvrdé, ...). Dítě si rozšiřuje slovní zásobu a spojuje fyzické vjemy s konkrétními pojmy.

Procvičování jemné motoriky

Třídění tvarů podle - výšky, velikosti, s ohledem na přesnost

Připravte si tvary (válečky, kostky, kvádry - ze stavebnice) stejné barvy s různou výškou a tvrdší papír/karton. (zvolte přiměřený počet tvarů, aby dítě zvládlo dokončit, postupně můžete počet zvyšovat).

 • Šablona: na karton vyznačte stejnou barvou umístění válečků atd. - můžete si připravit více variant.
 • Pracujete na zemi; pokud máte, tak na koberečku.
 • Sedíte vedle dítěte.
 • Začněte s jednoduchou a krátkou variantou, pokud jste ještě nikdy nedělali.
 • Viditelně předveďte špetkový úchop válečku (třemi prsty)  a umístěte na připravenou šablonu.
 • Poté dítě pokračuje dle vašeho vzoru. 
 • Dbejte na přesnost u sebe, dítěti v případě potřeby veďte ruku k docílení přesného umístění předmětu. 
 • Dítě se učí vnímat velikosti a přesnost umístění.
 • Po zvládnutí jedné ruky, zapojte i druhou.
 • Pracujte v tichosti.

Varianty

 • Pokud dítě zvládlo, naučte se používat pojmy velký, malý, menší než apod...
 • Je možné použít různé tvary a vytvořit různé šablony.
 • Starší děti, po zvládnutí práce podle vzoru, velice rády staví dle fantazie. 

Pomůcka pro zvýšení dovedností dítěte v běžném životě

Čištění kartáčkem

Připravíme si kartáček na omývání zeleniny nebo klasický kartáček na ruce, větší misku a zeleninu na omývání (brambory, mrkev, apod.), hadřík na otření vycákané vody.

Dítě se učí pracovat s nástrojem, pracovat oběma rukama zároveň a pracovat s vodou.

 • Pracujte u dřezu nebo u stolu.
 • Do misky natočte menší množství vody a umístěte ji do dřezu nebo na tác.
 • Nejprve dítěti pečlivě, pomalu a beze slov ukažte.
 • Potom dítě pracuje samo, v případě potřeby mu můžete vést ruce - v tom případě se postavte za něj.
 • Pokud se voda vycáká okolo, utírejte společně.
 • Použijte přiměřené množství zeleniny k omytí, aby dítě zvládlo dokončit.
 • Střídejte variaty 
  • použijte různé druhy zeleniny, ovoce
  • použijte různé druhy kartáčků
 • Můžete pracovat společně.