podrobně o výcviku a smlouvách

PRVNÍ KONTAKT

Zavoláme si nebo si domluvíme osobní schůzku.

Odpovíme si na otázky, které se za mne budou týkat:

 • Z jakého města jste a jakou máte zkušenost s vedením rodičů a dětí.
 • Jaká je vaše praxe s montessori pedagogikou, konstelacemi, teorií typu a jestli jste slyšela o Domanově metodě.

JAKÝ PROSTOR HLEDÁTE

 • měl být nejméně 30 m2
 • domlouvat i s možným uskladněním modulů a jemné motoriky v zázemí
 • flash karty budete převážet
 • ideálně by v prostoru mohly být k dispozici matrace, gym.míče a pod. Pokud budou žebřiny, hrazda... je to prima bonus.
 • pronájem prostoru si domlouvejte hodinově, ne na počet lekcí

Počítejte s tím, že by před vaší "hernou" mělo být i zázemí pro maminky tzn. prostor, kde budou čekat a po lekci mohou chvíli zdržet a popovídat si. Za těch mnoho let se vytvořilo tolik přátelství, že to je potřebný bonus k lekcím a herně.

Já jsem si našla postupně několik prostorů a během týdne pravidelně převážela materiál a jezdila na několik míst za maminkami a dětmi.


VYBAVENÍ HERNY

Před výcvikem dostanete podrobný seznam vybavení pro jednu lektorku.

Podrobný seznam doporučeného vybavení při otevření nového studia lektorka/majitelka dostane při projeveném zájmu.


PODPORA NA SÍTÍCH

Lektorku a její místo výuky budu při podpisu smluv podporovat na sítích. Předpokládám spolupráci s každou lektorkou.

Tato podpora je služba pro všechny lektorky zdarma.

SMLOUVY

Ve smlouvách je prostor pro individuální přístup ke konkrétním možnostem, zkušenostem a místu, kde lektorka kurzy Hrajeme si Montessori s Mones bude vést. 

smlouva 1. - výcvik

Obsahem smlouvy výcviku, výuky je

 • stanovení rozsahu 1. části výcviku - osobní výuky
 • užívání manuálu - části jsou zpracovány lektorkou výcviku a texty, obsah je možné šířit, kopírovat pouze s jejím výslovným souhlasem
 • nová lektorka si zvolí zda bude využívat (pronajímat si) webové stránky Mones nebo si koupí obsah stránek Mones a založí si vlastní webové stránky - upřesníme si v rozhovoru

1. osobní výuka

Úvodní část se bude konat 3 dny v Praze v rozsahu 25 - 30 hodin.(délka je podle počtu přihlášených)

Pro výcvik je zpracován manuál, který dostane nová lektorka se začátkem výcviku při podpisu smlouvy. 


MANUÁL 

Je nedílnou součástí výcviku. Pro vedení kurzů Hrajeme si Mones podle Mones metody. 

OBSAH - teorie
O metodě

 • o Montessori pedagogika a filozofie, pohyb – Glen Domann, Feldenkrais, rodinné konstelace - pořadí narození, teorie typů

Vedení lekcí

 • o mozku, o těle, stavba lekce, o kartách

OBSAH - praxe

 • moduly v prostoru
 • pomůcky pro jemnou motoriku
 • popis práce s jednotlivými skupinami podle Duhové cesty na modulech a s jemnou motorikou
 • praktické rady a doporučení pro vedení lekcí + odpovědi na opakující se otázky maminek
 • pro práci s maminkami - příklady práce a otázky konkrétně k jednotlivým dětem (vybrané příklady, které jsou typické), u každé skupiny 17 - 21 příkladů

OBSAH - péče o klienty před koupí kurzu HsM a po něm

 • Ověřený způsob komunikace se zájemci o ukázkovou lekci a následná péče - návrhy textů dopisů.
 • Tabulky a formuláře pro přípravu semestrů i pro práci s klienty.

WEBOVÉ STRÁNKY

Pronájem stránek na webu Mones

 • doména, webhosting, podpora administrátora aktualizace webu - je v režii Mones
 • popis lekcí, způsob přihlášení, odhlášení, omluv a náhrad, kontakty atd.
 • propojení se stránkami, které budete sdílet s pronajímatelem prostor ( mateřské centrum apod.)
 • opakovaná platba 1x za rok

Koupě stránek

grafická podoba, textové popisy práce s Mones metodou

 • lektorka/majitelka studia si zvolí svou doménu, zakoupí svůj webhosting a tento web je pod její správou/administrací, aktualizací atd.
 • výčet stránek
  • Kurzy + podstránky
  • Duhová cesta + podstránky
  • Historie, tým, částečně fotogalerie, reference, kontakt, novinky 
 • jednorázová platba

SMLOUVA 2. - NÁSLEDNÁ PÉČE 

Obsahem smlouvy je dohoda s lektorkou o 

 • SUPERVIZI - počet semestrů
 • OBSERVACI
 • DOŠKOLOVÁNÍ
 • záruka EXKLUZIVITY pro práci lektorky s metodou pro konkrétní region, město (ve smlouvě bude individuální stanovení času a podmínek, které budou lektorku chránit před konkurencí a metodu podporovat v rozvoji šíření)

SUPERVIZE

 • vaše praxe na lekcích vám bude přinášet otázky u jednotlivých dětí a rodičů. Budu vám odpovídat na dotazy přímo + písemně 
 • společně "připravíme" následující týden

1x v týdnu se pravidelně setkáme online, přibližně na 60 minut. Dopředu napíšete otázky, postřehy nebo popíšete situaci na společném google disku. Já okomentuji. Vzniká společný praktický materiál, ke kterému se můžete vracet.

Počet semestrů s mou osobní supervizí se řídí vaší předchozí praxí. Semestr má 20 - 22 týdnů (září - leden, únor - červen).

Před výcvikem nebo během výcviku nová lektroka absolvuje kurz MONTESSORI ZASTAVENÍ a ZROZENI. Oba jsou vedeny online a jsou v nich materiály a informace potebné k vedení vlastních lekcí.


OBSERVACE

Observace jsou součástí pravidelných návštěv u vás a jsou povinné pro obě strany.

Slouží k tomu, abyste se cítila jistě při vedení lekcí. Slouží jako zpětná vazba pro lektorku. 

V prvním semestru za vámi přijedu 1 - 2x (v polovině a na konci semestru, termíny si domluvíme předem). Budu přítomna 1 - 2x na 4 lekcích v ideálním případě. Po lekcích bude konzultace na 1 - 2 hodiny. 

Ve 2. - 4. semestru přijedu 1x a budu přítomna na 4 lekcích, po kterých budeme mít společnou konzultaci na 90min.


DOŠKOLOVÁNÍ

Dobrovolná účast lektorek 1x v roce v termínu výcviku pro nové lektorky (1/3 ceny výcviku v konkrétním roce).

Povinná účast rozvojového jednodenního semináře 1x v roce (8 hodin).

SMLOUVA  3. - MONES FLASH KARTY

Dohoda o množství, kvalitě, ceně a termínu dodání karetních sad a dohoda o jejich užívání. Se všemi kartami se lektorka seznámí při úvodním výcviku. 

 • cca 1.200 laminovaných karet v matných foliích, rozdělených v barevných závěsných deskách, v 8 boxech
 • rozdělené pro práci s dětmi ve skupinách Duhové cesty ( sk 0-1/2 a sk 2-6)
 • sady karet jsou určeny pouze pro potřeby lektorky, která absolvovala výcvik Mones metody
 • sady je možné používat pouze pro lekce Hrajeme si Montessori s Mones
 • jedna sada může sloužit i více lektorkám pro potřeby jednoho studia. Jinou variantu je nutné domlouvat s autorkou karet
 • kopírování, množení karet není možné

CENA VÝCVIKU, NÁSLEDNÉ PÉČE A MATERIÁLU

Po prvním rozhovoru vážným uchazečkám pošlu rozpis jednotlivých cen. 

Platby je možné rozdělené.


Uzavřením několika smluv, dohod má lektorka možnost žádat o dotace na úřadu práce a odboru školství. 

Na příspěvek do začátku podnikání lze získat max. DO 100 tisíc (tuto částku nelze použít na spotřební materiál) od úřadu práce, pokud je zde žadatelka vedena.

Na vybavení je  možné zažádat o dotaci odbor školství příslušného města.

máte další otázky , napište? 

Napište a ptejte se na vše, co vás zajímá.