Ochrana osobních údajů

Milé klientky,  klienti a návštěvníci mých webových stránek

beru ochranu vašich soukromých údajů vážně, seznamte se, prosím, se zásadami jejich zpracování a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ).
Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webů Cestasmontessori.cz, Mones.cz, MonikaNemcova.cz, svěřujete mi své osobní údaje. Já a od 1. června 2018 Mones, s.r.o. , zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Kdo je správce?

Společnými správci osobních údajů na webech Cestasmontessori.cz, Mones.cz, MonikaNemcova.cz je 
Monika Němcová, IČO 12490342, se sídlem Mánesova 64/1525, Praha 2, registrovaná u MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2, Úřad městské části, odbor živnostenský I20 39 PRAHA 2, Náměstí Míru 20, pod spisovou značkou MCP2/015660/2011.

A od 1. června 2018 Mones, s.r.o., IČ 071 49 069 , se sídlem Lublaňská 57/5, Praha 2, IČ provozovny: 1010620533, registrovaná u MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2, Úřad městské části, odbor živnostenský 120 39 PRAHA 2, Náměstí Míru 20, pod spisovou značkou MCP2/120236/2015, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka  C 295464. 

Jediným společníkem a jednatelkou firmy je Monika Němcová
korespondenční adresa: Mánesova 64/1525, 120 00 Praha 2
kontaktní telefon: +420 777 266 123
kontaktní email: monika.nemcova@mones.cz

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě nebo na Mones, s.r.o. budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat
na e-mail: monika.nemcova@mones.cz nebo info@mones.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

umožním vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Já a Mones, s.r.o. zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Jaká data zpracováváme:

 1. jméno, e-mail, telefon, jméno dítěte, měsíc narození dítěte
 2. fotografie z lekcí a seminářů, společných akcí

Zdroje osobních údajů

 1. přímo od klientů, návštěvníků (registrace přes webové stránky a v rezervačním systému Mones, e-maily, telefon, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.),
 2. registrací v rezervačním systému
 3. registrací na stránkách
 4. na akcích, kterých jsme se účastnili jako Montessori studio pohybu, studio Mones nebo Monika Němcová, kontaktní údaje klientů, kteří ke mně chodili před spuštěním rezervačního systému nebo kteří mi dali kontakt osobně, mailem nebo telefonicky
 5. fotografie pořízené ve studiu Mones a mimo něj při akcích studia

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok narození dítěte) a údaje umožňující kontakt s klientem, návštěvníkem (telefonní číslo, e-mailová adresa)
 2.  údaje zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany klienta, návštěvníka (fotografie)

Kategorie klientů, návštěvníků

 1. návštěvník webů Cestasmontessori.cz, Mones.cz, MonikaNemcova.cz
 2. zákazník správce
 3. zájemce o činnost studia Mones, který poskytl své údaje přímo týmu Mones

Kategorie příjemců osobních údajů

 1. správce
 2. tým Mones (lektorky lekcí Hrajeme si Mones a spolu-pracoven, letních příměstských táborů, administrátoři rezervačního systému a smart-emailingu, účetní)

Účel zpracování osobních údajů obsažené v rámci souhlasu klienta, návštěvníka

 1. adresy, jména, kontakty
  1. k přihlašování a odhlašování z lekcí a jiných akcí pořádaných studiem
  2. k evidenci plateb za lekce a další akce vedení účetnictví -
   • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji,abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  3. k posílání newsletterů a informací studia (například o konání akcí, vypisování nových kurzů), doporučení na akce studia, slevy
  4. marketing - zasílání newsletterů
   Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
   • Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu činnosti mého studia popřípadě do odvolání souhlasu Vámi klientem, návštěvníkem.
   • Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu činnosti našeho studia popřípadě do odvolání souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
   • pokročilý marketing na základě souhlasu
    Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy naFacebooku, po dobu činnosti mého studia popřípadě do odvolání souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
  5. telefonní komunikaci týkající se lekcí, plateb a souvisejících informací
 2. fotografie
  1. k vystavení v prostorách studia
  2. pro přípravu dárků pro klienty
  3. k prezentaci na sociálních sítích v případě souhlasu klientů

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup tým Mones (lektorky lekcí Hrajeme si Mones a spolu-pracoven, letních příměstských táborů, administrátoři rezervačního systému a smart-emailingu) + účetní.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, )

iSport system

Facebook

Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@mones.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 14 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsem vázána a zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li mým nebo Mones zákazníkem na základě svého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že můj tým Mones, který zpracovává a bude zpracovávat Vaše osobní údaje, je povinnen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.