Všeobecné a obchodní podmínky - rezervace, storna, náhrady.

Rezervace

 1. Pro UKÁZKU LEKCE hrajeme si Mones je možné se přihlásit vyplněním Přihlášky. 
  • Vyplňte přihlášku. Kontaktujeme vás s nabídkou termínů na ukázku.
  • Vyberete si z nabídky, kterou od nás dostanete mailem - pošlete nám ji zpět.
  • K 1. návštěvě u nás obdržíte pokyny mailem.
  • Po ukázce dostanete nabídku na konkrétní den a čas, kde můžete začít kurz navštěvovat.
  • 3 pracovní dny vám předběžně rezervujeme dohodnutý termín.
  • Rezervace bude dokončena a je platná po uhrazením dané částky na bankovní účet studia Mones.
 2. Rezervace místa je otevřena do naplnění maximální kapacity. Jsou vytvořena i místa náhradníků.
 3. V případě neuhrazení rezervace kurzu, semináře v termínu je rezervace automaticky stornována a akce je nabízena dalším klientům.
 4. Pro domluvené individuální rozložení platby na 2 části se klient zavazuje doplatit zbývající část do konce prvního měsíce semestru.
 5. Odesláním přihlášky klient akceptuje obchodní a rezervační podmínky studia Mones.
 6. Lekce probíhají ve studiu Mones  v dohodnutých termínech. Studio se zavazuje k pořádání lekcí v kurzu, který jste si rezervovali a zaplatili s výjimkou případů vyšší moci, kdy je konání lekcí nemožné z důvodů, které nemůžeme ovlivnit (nouzový stav, válka, živelná katastrofa apod.). V takovém případě si vyhrazujeme právo nahradit lekce on-line lekcemi nebo jiným způsobem, který bude v dané situaci možný. Kurzovné je nevratné s výjimkou uvedenou v bodě 10 části omluvy a storna.
 7. Informace o změnách provozu, technických změnách a podobně od nás dostanete na vámi udanou emailovou adresu. Prosíme o její případnou aktualizaci.

Lekce hrajeme si Mones

Přihláška - ukázková lekce

 1. Vyplnit přihlášku můžete přes Mones.cz . A zde najdete jak omlouvat, nahradit.
 2. Kurzy lekcí jsou vypisovány na 5 měsíců (20/21 lekcí), v Podzimním nebo Jarním semestru.
 3. Do kurzu můžete vstupovat na volné místo i v průběhu semestru.

Permanentka

 1. Permanentku vystavujeme na 4 vstupy, které můžete využít, pokud je v hodině volné místo. Členové kurzu mají přednost před permanentkou.
 2. Permanentka slouží jako možnost:
  • ověřit si, zda chodit pravidelně na kurz, je pro vás vhodná varianta.
  • zjistíte, jestli je náš kurz to pravé pro vás.
 3. Platba předchází možnosti rezervace.
 4. Platbu lze provést převodem na účet studia Mones .
 5. Rezervovat své místo na lekci přes Rezervační systém, lze nejpozději 24 hodin předem.
 6. Později je možné si místo rezervovat pouze po domluvě s lektorkou, průvodkyní.
 7. Konkrétní částka se z permanentky odečítá automaticky podle předem daných cen.
 8. Permanentka platí po dobu 6 týdnů od prvního čerpání.
 9. Pokud máte záměr přejít z permanentky na kurz, doporučujeme si domluvit informaci o posledním volném místě v pro vás vhodném čase. Dostanete možnost změnit permanentku a dokoupit kurz. Koupí kurzu si zaručíte místo 1x v týdnu po dobu semestru. 

Omluvy a storna

 1. Odhlašování z kurzů je možné VÝHRADNĚ skrze náš online rezervační systém, pokud nedostanete od studia Mones jiné instrukce. Upozorňujeme, že náš registrační systém eviduje veškeré rezervace, včetně nezaplacených.
 2. Při platbě celého kurzu lekcí hrajeme si Mones je možné, v době trvání kurzu, lekci 6x stornovat.
 3. Storno je třeba provést nejpozději 24 hodin předem.
 4. Storno lekce provedete přihlášením do rezervačního systému, kliknutím na rezervovanou akci a dále na políčko „zrušit“. V případě problémů volejte na 777 266 123 nebo své lektorce.
 5. Doba kratší než 24 hodin = systém vás nepustí omluvu provést a lekce tím propadá bez nároku na náhradu. I v tomto případě jsme rádi za vaši omluvu sms lektorce.
 6. Výjimku tvoří pouze 2x možné SOS OMLUVY během semestru
  • do 21:00 napsat sms své lektroce s prosbou o připsání náhrady za SOS omluvu s vaším datem. 
  • zkontrolujte si, že náhrada byla připsána - občas se může mail někam zatoulat, tak pro jistotu 🙂
 7.  Řádně omluvenou lekci je možné nahradit - viz bod Náhrady níže.
 8. Stornovat rezervaci lekce 24 hodin dopředu je možné i u permanentky.
 9. Při pozdějším stornu částka vstupného za lekci propadá v plné výši.
 10. Storno zbývající části kurzu lze po domluvě v prokazatelně závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, stěhování...). Studiu zůstává 60% ze zbývající částky. V případě, že přivedete náhradníka, vrátí se vám zbývajících 80%.
 11. Studio Mones si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli akci. V takovém případě bude klienty včas informovat prostřednictvím e-mailu nebo sms. Případné uhrazené zálohy budou klientům vráceny zpět nebo na základě požadavku ze strany klienta přesunuty na jinou akci pořádanou studiem Mones.

Náhrady

Náhrada odhlášené lekce je možná

 1. Přihlášením se na volné místo v rezervačním systému.
 • Přihlaste se do svého profilu v rezervačním systému. Najděte si svou skupinu (doporučujeme si pamatovat číslo nebo barvu té vaší).
 • Náhradu si můžete rezervovat i na místo náhradníka. Pokud se místo uvolní 24 dopředu, přijde vám automaticky mail. Pokud někdo stornuje později, nabídne vám náhradu lektorka - pošle vám sms.
 • Volné místo (znamená) může být buď: 
  • není obsazené kurzem = kurz má přednost před náhradou. Doporučujeme sledovat i jiné možnosti nebo domluvit se s lektorkou vámi žádaného termínu.
  • z lekce se někdo odhlásil = máte jistotu, že rezervace vaší náhrady bude uskutečněna

2. V případě, že máte zájem o náhradu lekce on-line.

 • Kontaktujte svoji lektorku a domluvte si termín.
 • Ve zvoleném týdnu dostanete na svoji e-mailovou adresu odkaz na on-line lekci.
 • On-line náhradu je možné využít pouze v době konání kurzu.

Náhrady lze převádět do jarního kurzu na vyžádání pro všechny kdo pokračují.

Náhrady je možné využít i v letních měsících v termínech, které studio nabídne.

Do podzimního semestru nelze náhrady převádět žádné! 

V odůvodněných případech může studio rozhodnout o poskytování náhrad pouze on-line způsobem.

Máte otázku nebo něčemu nerozumíte, prosím, kontaktujte svou lektorku nebo Janu na info@mones.cz .