Cesta s Montessori, po které jsem došla až k MONES škole

říká se tomu - můj příběh

 V roce 2004 jsem si uvědomila, že nevím, co se synem. Bylo mu několik měsíců. Potřeboval hlavně nás dva - rodiče, ale cítila jsem, že to nejspíš není vše.

 Bylo mi 43let a rozhodně jsem nechtěla měnit náš způsob života. Byla jsem plná emocí, otázek, jak být správně, nedělat chyby.

 Splnil se mi v hodině dvanácté sen a měla jsem dítě, ale…….

 Být rodičem, cítit se s dítětem ve spojení, navíc mít ten nej vztah s mužem, otcem dítěte, tak to jsem ani neuměla takto pojmenovat. Z několika stran ke mně začalo prosvítat nezvyklé slovo Montessori.

  1. na prvním pobytu u Blanky Sudíkové, PLAVÁČEK, jsem se setkala s “připraveným” montessori prostorem
  2. přečetla jsem první knihu od paní Marie Montessori - Tajuplné dětství

 Těmito pootevřenými dveřmi ke mně to kouzlo Montessori vstoupilo. Začala jsem prakticky zjišťovat, co se za tím fylozoficko-pedagogickým systémem skrývá.

 Od začátku jsem vnímala, že to je pro mne především o přístupu k dítěti. Posléze, po rozpadu manželství :-), jsem přišla i na to, že je nezbytně nutné mít i velmi naplňující vztah sama k sobě.

 S ohlédnutím na těch třináct předchozích let vnímám velkou lásku k Vesmíru, který mi do života přivedl s Montessori báječné učitele. Když bylo třeba, tak mě začal na mé Cestě posunovat dál a já si mohla uvědomit tu velikou pestrost různých směrů, které se primárně věnují dětem.

 Kdysi dávno mými prvními učiteli byli Eduard a Míla Tomášovi. Díky jejich laskavému příkladu jsem byla otevřená pro své další průvodce, kterým vděčím za “lekce” poznávání pravdy o sobě. Byla to Zdeňka Jordánová a po několika letech Alicie Hamm a Jan Bílý. Robert Mosse byl mým učitelem snění.

V současnosti vnímám jako svou další průvodkyni za poznáním Šárku Mikovou, se kterou jsem se pustila do zkoumání podstaty Teorie typu. Fascinují mě rozdíly v nastavení našeho mozku. Poznáváním toho svého a uznáním svých osobních potřeb, jsem se posunula i k uznání potřeb svého syna, rodičů, sourozenců a ostatních dospělých. Teorie typu je pro mne vyústěním mého mnohaletého zkoumání a praxe s rodinou jako celkem.

I po třinácti letech přiznávám svůj obdiv k nadhledu paní Montessori, který jsem si prohloubila o nadhled konstelační, snový a díky teorii typu i pohled do systémů v mozku.

 Přiznávám, že být na Cestě s MONTESSORI, KONSTELACEMI a realizovat své SNY mě hluboce naplňuje.

 Věřím, že všichni, kteří tvoří tým, se kterým spolupracuji, nesou v sobě pestrou a doplňující se mozaiku toho, co vás může podporovat a provázet na té vaší CESTĚ s……… 🙂

Každý máme své učitele, osobnosti, které nás inspirují. Jejich moudrost, zkušenosti, příklad nám pomáhá orientovat se v sobě, odkrývat možnosti, odpovědi, bohatství života. Ve svém životě jsem spojená s filozofií a učením některých z nich a věřím, že i pro vás setkání s nimi může být inspirativní.

Velmi si vážím všech osobností, od kterých jsem se učila a učím vnímat sebe a svět okolo. První dík patří celé mé rodině.

Nezapomenutelnými osobnostmi, které jsem měla čest navštěvovat, byli manželé Míla a Eduard Tomášovi. Chvíle o samotě s nimi na chatě u Jílového patří k mým velmi vzácným vzpomínkám.

Setkání se Satja Sáí Bábou v ašrámu v indickém Putthaparthi, kam jsme přijeli s ročním synem, mně pomáhalo orientovat se v sobě ve chvílích, které byly někdy až moc rychlé, chaotické.

Víc než tři roky jsem se setkávala na seminářích se Zdeňkou Jordánovou, která díky svým přímým, jednoduchým otázkám cíleně šla až ke dnu všech mých „bebíček“. Byla to zábava se spoustou vyplakaných slz. Prý jsme si podobni, my, kteří jsme absolvovali její „Cíl“. Určitá nepříjemná přímost v pokládání otázek se nám vryla pod kůži.

Lore Anderlic a její Montessori terapie byly pro mne objevem a při pozorování její práce s dítětem jsem si potvrdila vlastní cestu a její smysl. Moc se těším na další setkání a inspiraci z její práce.

Na Rüdigerika Dahlkeho mě přiměl jít syn. Byla neděle a opravdu jsem chtěla lenošit. „Jdi, teď se ti nechce a pak budeš moc ráda.“ Celodenní seminář německého lékaře, průkopníka psychosomatické medicíny už přinesl ovoce právě jemu. Na příznaky Vavřincovo „ne-moci“ jsme se podívali prostřednictvím jedné z knih pana Dahlkeho. Rychle našel svou sílu a ještě mi řekl, že přeci jsou určité národy, kde berou nemoc jako kamaráda.

Před pár měsíci jsem poprvé poznala paní Marianne Franke-Gricksch.  Je terapeutka, vede semináře a výcviky rodinných konstelací převážně pro rozvoj systemické práce ve školách, s rodiči a mladistvými. Poznala jsem její práci na vlastní kůži a přiznávám, že jsem velmi záhy narovnala svůj vztah k rodičům. Jejich překvapení a určité dojetí vnímám jako odměnu za cestu strachu za nimi se všemi slovy, která jsem cítila, že mají být vyřknuta.

Je mnoho výrazných osobností, které ovlivňují naše životy prostřednictvím svých životních příběhů, a Eckhart Tolle, Dan Millmen, Neale Donald Walsche, Caroline Myssová jsou ty důležité pro mne. 

Paní Marie Montessori je velkou osobností, která vstoupila do mého života po narození syna. Její filozofie ke mně přichází z různých směrů a cítím, jak nadčasová jsou tato poselství týkající se zdánlivě hlavně dětí, ale z mých zkušeností ovlivňující především nás rodiče.

Síla práce Marie Montessori je v tom, že všechny její poučky jsou praktické. Nic není jen krásně znějící teorie. Všechna pravidla vychází z pozorování dětí a z života s nimi. I proto považovala děti za své průvodce – to ony jí ukazovaly, kterým směrem jít, jak a na čem s nimi pracovat, kde se rozvíjet ve vhodnou chvíli. Po celý život stále studovala.

Všechna pravidla vychází z pozorování dětí a z života s nimi. I proto považovala děti za své průvodce – to ony jí ukazovaly, kterým směrem jít, jak a na čem s nimi pracovat, kde se rozvíjet ve vhodnou chvíli. Po celý život stále studovala.

já a média

ČLÁNKY V ČASOPISECH A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Jsem vděčná Markétě Novákové Matějkové a Tereze Lindauerové za jejich přízeň, ze které vznikají rozhovory pro vás.

MAMINKA.CZ   

V květnovém čísle (2022) časopisu MAMINKA článek  

Rozhlas - večerní host Radiožurnálu

Pozvání do Radiožurnálu mi přineslo úžasné setkání s moderátorkou Michaelou van Erne. Kouzelná atmosféra, která ve studiu byla, je znát i na audio nahrávce. Děkuji za zprostředkování mé kamarádce Lucii Ernestové a její Duhové kočce.

Televize - Sama doma

Děkuji vám za shovívavost s mými prvními krůčky na živo před kamerou. Byla jsem na pokraji kolapsu. 

Děkuji režii a moderátorkám v Sama doma, které dokázali čarovat a můj vnitřní stav nebyl tak viditelný.

5. května 2016  Jedináčci a druhorození

7.dubna 2016  Prvorození

kroky, které mě zavedly do přítomosti

Praxe

2021Založení MONES školy - propojení setkávání ve studiu a online
2020Založení Klubu MonesMami
2015Otevření Montessori studia pohybu MONES v Praze 2
2014 Školka Montík Šestajovice - supervize a konstelace týmu
2012Školka Maata - supervize, tvorba programu, návrh a realizace jesličkové třídy
2012 - 2013Dětská koučka, terapie, konzultace - průvodkyně pro rodinu
2011RC Domino - konzultace,tvorba programu, návrh a realizace jesličkové třídy
2010 - 2016Hrajeme si Montessori (kurzy pro rodiče s dětmi)
2009 - 2011Spoluzakladatelka, supervizorka Montessori školky a jeslí Vrbičky
2010Odborná poradkyně centra Moudrého hraní (Karlovy Vary)
2009 - 2010Montessori školka Duhovka (kurzy pro rodiče s dětmi)
2007 - 2009Montessori školka Nestlingue (učitelka v jesličkové třídě)
1981 - 1984Učitelka na 1. stupni ZŠ (Praha 7, Praha 4)

Vzdělání a kurzy

2018 - 2019Dlouhodobý kurz - Teorie typu se Šárkou Mikovou
2018Úvodní seminář - Teorie typu se Šárkou Mikovou
2016 - 2017semináře o Teorii typu a období puberty se Šárkou Mikovou
2016Deathwalker ZENITH VIRAGO - smrt a umírání, rituály rozloučení
20151.stupeň školy Roberta Mosseho UČITEL AKTIVNÍHO SNĚNÍ
2013 - 2015Výcvik SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ u Jana Bílého
2012Montessori Terapie s Lore Anderlic a Ulrike Geisenhof
2011Alpha nursing - Metoda prevence raných vývojových poruch dětí
2010 - 2011Základy psychologie
2008Typologie MBTI a její využití ve výchově a vzdělávání dětí
2007 - 2010Český národní diplomový kurz společnosti Marie Montessori
2008 - 2009Certifikáty na práci s dětmi od 4 měsíců PW
2007 - 200911 stupňů sebevzdělávacího systému „Poznej svůj cíl" Zdeňky Jordánové
2007 - 2009Kurzy aromaterapie
1977 - 1981Gymnázium Na Vítězné pláni