LEKCE 5 

Hrajeme si Mones doma

 6. skupina

Aktivita pro hrubou motoriku v prostředí domova

Kotrmelec/kotoul

Proč trénujeme kotoul už s malými dětmi? Všechny rotační cviky, při kterých dítě v bezpečném prostředí trénuje orientaci těla v prostoru, jsou důležité pro jeho celkový rozvoj. Čím dříve si děti tento pohyb zafixují do svých pohybových vzorců, tím jednodušší a bezpečnější pro ně bude kotoul udělat později, až budou muset koordinovat větší a těžší tělo.  

 • Na zem si připravte podložku, ideálně matraci nebo měkčí podložku na cvičení.
 • Všechny pohyby nejprve předvede rodič, potom asistuje dítěti a provádí ho jednotlivými cviky.

a) Nácvik na kotoul - "kolíbka", tj. zhoupnutí po zakulacených zádech:

 • Nejprve předvede rodič, pak zkouší dítě.
 • Sedněte si, pokrčte nohy a přitáhněte co nejblíže tělu, koleny se snažíte dotknout čela, bradu přitáhnete co nejblíže krku, rukama objímáte kolena
 • Po zakulacených zádech se párkrát zhoupněte.
 • Dítě potom naveďte do stejné pozice - klečíte/stojíte vedle něj, pomocí 1 ruky mu vedete hlavu tak, aby bradu dostalo co nejblíče krku, 2. rukou mu vedete nohy do přitažení k tělu (kolena k hlavě); poté lehce asistujete při zhnoupnutí.

b) Nácvik na kotoul - "střecha":

 • Stojíte s nohama lehce od sebe.
 • Ruce položte ve stejné šířce na zem cca 1m od nohou. Nohy mohou být lehce pokrčené.
 • Opíráte se stejnou vahou o ruce i nohy.
 • Potom pomůžete dítěti dostat se do stejné pozice. Při asistenci stojíte/klečíte z boku dítěte.

c) Jak na kotoul - pro rodiče:

 • Celý pohyb provádějte VELMI POMALU, co nejpomaleji dokážete.
 • Začněte v pozici "střecha". Ruce přibližujte co nejvíc k nohám, nohy k rukám (nohy jsou stále lehce rozkročené, ruce blíže u sebe).
 • Bradu přitáhněte co nejblíž ke krku ("kouknout na pupík"), pokrčte nohy, zadeček vytáhněte nahoru a přes kulatá záda se z pokrčených nohou překulte do kotoulu.
 • Na konci zůstaňte chvíli ležet na zemi, nevstávejte hned a prodýchejte.

d) Jak na kotoul s dítětem:

 • Rodič stojí z boku dítěte. Navádí dítě, aby se dostalo do pozice "střecha" a poté přiblížilo nohy a ruce co nejblíže k sobě.
 • 1 ruku lehce položíte dítěti na záda podél páteře - dlaň dosahuje až na temeno dítěte a stimulujete dítě k ohnutí hlavy tak, aby se brada co nejvíce přitiskla ke krku a záda se zakulatila. Můžete dítěti dotekem na pupík ukázat, kam se má dívat, aby hlavička byla správně skloněná.
 • Tím, jak dítě přibližuje nohy k rukám/ruce k nohám a zvedá při tom zadeček, samo se postupně dostane do převážení, tedy do kotoulu. Rodič může případně lehkým tlakem na zadeček pomoci uvést dítě do žádoucího pohybu. Dítě nijak nenadzvedáváte, jen ho vedete, aby pohyb s lehkou dopomocí provedlo samo.
 • Na konci pohybu dítě zůstane ležet na podložce. Beze slov mu dejte chvíli času, aby se rozkoukalo a srovnalo se s novým pohybem.

Procvičování jemné motoriky

Práce s rozlišením - malý a velký ...

Práce s předměty a používání slov "malý" a "velký". Pokud dítě pojmy zvládá, můžete zařadit i další pojmy - největší, nejmenší, větší, menší,..

Varianty:

 • Vhazování do krabičky - malé a velké knoflíky, kuličky,..
 • Párování víček/klíčů - lahve s různě velkými víčky, zámky s různě velkými klíči.
 • Třídění - malé a velké fazole, malé a velké brambory.

Připravte si různě velké předměty stejného typu, misky nebo krabičku s různě velkými otvory. Zvolte přiměřený počet předmětů, aby dítě zvládlo dokončit, postupně můžete počet zvyšovat.

 • Pracujete na zemi; pokud máte, tak na koberečku.
 • Sedíte vedle dítěte.
 • Pracujte v tichosti.

a) Vhazování do krabice

 • Připravte si krabici s různě velkými otvory a předměty k vhazování minimálně 2 velikostí.
 • Nejprve dítěti ukažte, jak předměty do krabičky zastrkávat - kam patří malý a kam velký.
 • Poté pracuje dítě - předměty mu můžete podávat nebo si je bere samo z mističky - podle instrukce malý nebo velký.

b) Třídění fazolí, brambor ...

 • Připravte si fazole, brambory, apod. minimálně dvou velikostí. Připravte si příslušný počet misek na třídění.
 • Ukažte dítěti malou fazoli a velkou fazoli. Každou dejte na příslušnou misku.
 • Dále dítě může třídit samo.
 • Podobně trénujete s malou/velkou bramborou, mrkví...

c) Párování víček a lahví, pokliček a hrnců, klíčů a zámků

 • Připravte si láhve s víčky různých velikostí.
 • Nejprve s dítětem sundejte víčka z lahví - můžete pracovat společně nebo se střídat.
 • Poté ho vyzvěte k vybrání malého/velkého víčka.
 • Vybrané víčko umístěte na správnou láhev (podle obtížnosti buď společně, sami nebo dítě samo).
 • Obdobně pracujte s hrnci a pokličkami nebo zámky a klíči.

Pomůcka pro zvýšení dovedností dítěte v běžném životě

Kolíčky

Věšení prádla, uchycování dvou předmětů k sobě.

Připravte si misku s několika kolíčky, věšák na sušení prádla (pokud máte) nebo improvizujte.

 • Připravte ponožku na šňůru.
 • Poté dítěti pečlivě, pomalu a beze slov ukažte:
  • uchopení kolíčku,
  • jeho zmáčknutí (můžete několikrát zopakovat),
  • připnutí ponožky na šňůře.
 • Nabídněte dítěti kolíček k uchopení.
 • Stoupněte si za dítě a veďte mu ruce, pokud děláte poprvé. Držte ruku dítěte, kolíček drží pouze dítě.
 • Pokud potřebuje, pomožte dítěti kolíček zmáčknout.
 • Poté veďte jeho ruku s kolíčkem směrem k ponožce na šňůře. Když je kolíček na správném místě, vyzvěte dítě k uvolnění stisku kolíčku.
 • Po zvládnutí "techniky" může dítě pracovat dál samo.
 • Druhou rukou si dítě může přidržovat ponožku.
 • Opakujte do chvíle, než dítě začně ztrácet zájem.

Varianty:

 • Použijte různé velikosti, barvy, tvary, materiály kolíčků.
 • Připevňujte kolíčky v různých úhlech (zespoda šňůry,..).
 • Připevňujte dvě věci k sobě (papíry, ..).
 • Použijte kolíčky k třídění podle barev (připevnění různobarevných kolíčků na papír v místě shodné barvy s barvou kolíčku, dřevěné kolíčky můžete nabarvit) nebo k učení písmen (na dřevěné kolíčky napište písmena a připevňujte v místě stejného písmene na papíru) - viz obrázky.

Úkol pro maminky:

 • Vyzkoušejte si práci s kolíčkem rukou, kterou běžně nepoužíváte. 🙂