KONSTELACE

Já a konstelace

Konstelačnímu nadhledu vděčím za prohloubení chápání souvislostí ve svém životě.

Zvu vás na objevování tohoto nadhledu.

Konstelace mi do života vstoupily díky paní Marii Franke Girsch. Úžasné moudré dámě, která létá po světě s poselstvím konstelací pro učitele a jejich svěřence. 
Díky ní si mne přitáhl výcvik systemických konstelací a Jan Bílý. Mým dalším učitelem je  Robert Mosse, který konstelace používá při výkladu vizí a snů.

Na konstelačních setkáních vám mohu ukázat cestu k pochopení vaší rodinné, vztahové nebo finanční situace. Ráda vás provedu světem, ve kterém přebývá naše duše, ta část našeho bytí, která s námi hovoří řečí našich snů a představ.

Setkávání s konstelacemi a nad sny ukázalo, jak moc je důležité učit se konstelační nadhled a poznat a jít si za svými sny. 

V roce 2015 jsem ukončila svůj konstelační výcvik a  jako odměnu jsem si dala dárek - seminář s Robertem Mossem, učitelem aktivního snění. Pravdou je, že k tomu kroku jsem byla vedena vnitřním impusem. Netušila jsem, jak moc mi Robert a práce, kterou jsem se během následujících setkání s ním učila, budou blízké. Díky tomu, že jsem na začátku poslechla svou intuici, jsem byla vrchovatě odměněna. Právě poslední setkání na konci září 2015 mi otevřelo cestu a do dvou měsíců se narodilo Studio. Tolik let jsem o podobném místě snila a najednou je tady.... Není to zázrak - poslechla jsem, pochopila právě důležitost splnění tohoto snu.

 

Co jsou systemické konstelace?

 • 1
  Konstelace jsou pohled na celek.
  Všichni jsme členové nějakých systémů (celků). Rodiny, partnerského vztahu, kolektivu v naší práci, firmy nebo i státu. V systemických konstelacích se zabýváme celým tímto systémem. Je totiž stále víc patrné, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné dívat se na celek a nikoliv na jednotlivé individuální problémy. Tím můžeme pochopit souvislosti.
 • 2
  Konstelace jsou změna vnitřního obrazu reality.
  Každý z nás se řídí ve svém životě vnitřními obrazy, které ho buďto podporují nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují, určují to, co vnímá a jak to vnímá. V konstelacích pracujeme s těmito obrazy a dáváme jim prostor pro vývoj a větší harmonii. To ovšem neznamená, že to, co se ukazuje v konstelacích, je "správnější pravda", nebo "reálnější skutečnost". Je to jiný, alternativní obraz mé "vnitřní" reality, na který, když ho přijmu jako "také možný", reaguje mé okolí jinak a já mám na výběr - zůstat ve starém, nebo se rozšířit o nové. Tím tedy můžeme změnit i věci, které leží mimo nás.
 • 3
  Konstelace jsou spojení se životem.
  Moderní přístup vědy k základům naší existence nás učí, že nic neexistuje ojediněle. Od subatomárních částic přes molekuly, prvoky, rostliny až k člověku, složitým sociálním strukturám, naší planetě a galaxiím je vše propojeno se vším. Konstelace nám dávají možnost zažít pocit sounáležitosti. Dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly. Tím se dostáváme k sobě, ke své podstatě.
 • 4
  Konstelář
  Staří Číňané měli přísloví, které znělo: "Nic nepatří k rodinnému bohatství, co projde dveřmi". To znamená, že cokoliv, co přichází zvenčí, ať už dobře míněné rady nebo autoritativní nařízení, nemůže mít tu sílu, která je potřeba k tomu, věci změnit. Pravá změna je výsledek vlastního, vnitřního náhledu. Nebo, jinak řečeno, změny vnitřního obrazu. Nicméně je velice těžké, aby si klient stavěl konstelaci sám. Na to je v systému příliš zapleten. Je pro něj nemožné, vymanit se se ze své role nebo funkce, kterou v systému nese. Zde nastupuje lektor, který musí být schopen dvou hlavních věcí: A) Být neutrální a nenechat se zápletkou klienta strhnout ke stranění jednomu z členů systému a B) zároveň mít vysoce vyvinutou schopnost vnímat to, co se v systému děje. Je jasné, že tyto dovednosti lze získat pouze praxí a intenzivní prací na sobě.

Mým  učitelem systemických konstelací je JAN BÍLÝ