Konstelační večer

(pro 5 - 10 účastníků)

čas: 18 - 21:30 hodin 

cena: 400 Kč  

místo: Mones studio, Lublaňská 57, Praha 2

Spojení konstelací, snů, synchronicita v každém dnu, tak to je báječná hra, ke které vás zvu.

Pojďte ji společně sdílet, objevovat, nechat na sebe působit.

Jak může konstelační setkání probíhat.

Na konstelačních setkáních vám mohu ukázat cestu k pochopení vaší rodinné, vztahové nebo finanční situace. Ráda vás provedu světem, ve kterém přebývá naše duše, ta část našeho bytí, která s námi hovoří řečí našich snů a představ.

 • 1
  Klient, se rozhodne, že si sestaví např. konstelaci své rodiny.
  Původní rodinou se rozumí maminka, tatínek, bratři, sestry, dědečkové a babičky a další členové rodiny z minulosti. Současnou rodinou jsou naše děti a manžel/manželka. Sestavení původní rodiny je jakýsi prvopočátek, kterým je dobré začít a případně na něj navázat dalšími sezeními, kde by již chtěl klient řešit nějaké konkrétní problémy, které ho trápí Původní rodina je jako počáteční mapa, s níž konstelář pomůže klientovi uvidět jeho místo v rodinném systému.
 • 2
  Klient se rozhodl postavit si svou původní rodinu.
  Obchází kruhem a prohlíží si všechny diváky. Konstelář říká: vyber si zástupce za svého otce. Klient se chvíli rozmýšlí a pak ukáže na pána. Ten mu pravděpodobně nějak podvědomě připomněl tatínka. Po té vybere z diváků zástupce za svou maminku, sestry, bratry a další důležité členy rodiny. Na vyzvání terapeuta tyto "zástupce" rozmístí ve středu místnosti do vzájemných pozic, které mu v ten okamžik z jakéhokoli důvodu přijdou na mysl. Klient v této fázi nijak nekomunikuje, obvykle s poměrně jistou intuicí, vede zástupce v prostoru. Natáčí je vlevo - vpravo, umisťuje je vedle sebe, naproti sobě, jak se mu zdá vhodné. Poté si klient sedne.
 • 3
  Konstelář nechá určitou dobu působit pole než začne obcházet jednotlivé zástupce.
  Ptá se je na jejich pocity a dojmy. Obvykle zástupci odpovídají ve stylu: cítím, že on/onen je moc daleko/blízko, je mezi námi nějaká překážka, cosi mě táhne tímto směrem (ukazuje), zde cítím jakousi energii, tady mi není moc dobře apod. Poté konstelář nechá zástupce pomalu (!) projevit jejich pocity. Zástupci se posunují pomalu, s klidem, všude je cítit soustředění a ticho. Po chvíli se konstelář ptá znovu na jejich pocity.
 • 4
  Konstelář nevysvětluje, co je vidět, co se děje.
  Konstelář ukončuje konstelaci a nechá jednotlivé zástupce důkladně vystoupit z rolí. Klient je ten, kdo chápe, prociťuje rodinnou situaci a konstelář stojí mimo rodinný systém.