Škatulata

Může mít vliv místo, kde sedíte u jídelního stolu na to, jak se vzájemně k sobě chováte? Může ovlivnit, napravit jeho případná změna i vaše rodinné vztahy? Jak tedy je to „správně“?

Nabízím vám možnost se zamyslet a začít si hrát. Zajímá mě váš recept, jak uspořádat zasedací pořádek v rodině. Můžete si namalovat jednoduchý plánek a v něm si proměňovat zasedací pořádek podle sebe. Představte si, jak sedíte na jednotlivých místech. Jak se cítíte.

Pomůže vám to nastartovat vnímání těch jednoduchých pravidel, díky kterým můžete začít lépe chápat situace, do kterých se běžně dostáváte. Můžete se naučit konstelačnímu nadhledu, vnímání.

Otvírám malou školu rodinných konstelací ŠKATULATA pro všechny, kdo si pokládají otázky o fungování rodiny. Budu podobnou formou popisovat určité běžné situace.

Pošlete mi mail s vaším návrhem na řešení. (monika.nemcova@cestasmontessori.cz)

Na FB je skupina, do které dostanete možnost vstoupit a tam již budete mít možnost najít odpověď a diskutovat o dalších návrzích.

V tuto chvíli máte čas do konce srpna na svá řešení. Těším se na vaše dopisy.

STOLEČKU PROSTŘI SE

Od doby, kdy jsem se začala intenzivně věnovat systemickým konstelacím, si dávám pozor na to, kam si sedám ke stolu, a kde sedí ostatní.

Před pár lety jsem změnila místo našeho jídelního stolu v pokoji a zasedací pořádek okolo něho také. Velmi to pomohlo našemu vztahu se synem. Pravdivost a sílu konstelací můžete posoudit i vy, pokud si začnete všímat určitých pravidel.

Vaše první příležitost:

  • Po návštěvě u přátel jsem zatoužila popsat jejich situaci, která se může podobat té vaší.
  • Za dobu, co se známe, jsme se setkali a hledali společnou cestu k jejich rozdílnému názoru na výchovu prvorozeného syna. Před pár týdny, při našem prvním společném obědě jsem si uvědomila, jak je jednoduché tento „konflikt“ uvidět a kudy vede cesta k vyrovnanému rodinnému vztahu.
  • V rodině jsou  dva kluci, pětiletý a osmnáctiměsíční. K jídlu se schází u velkého, bytelného, dřevěného obdélníkového stolu.
  • Při naší návštěvě rodiče seděli vedle sebe, otec na pravé straně a matka vlevo. Přes roh u otce seděl starší syn a u matky přes roh mladší.
  • Starší syn ve chvíli, kdy skončil jíst, odsunul židli a chtěl odejít. Otec ho požádal, aby u stolu zůstal, než dojíme všichni. Syn ani napodruhé neposlechl.
  • Mezi tím matka dokrmila mladšího syna, vyndala ho ze židličky a dala na zem.
  • Jak znám otce, tak jeho požadavek, aby syn u stolu zůstal, než všichni dojedí, nebyl ovlivněn naší návštěvou, ale vycházel z jeho představy o slušném chování.
  • Pokud mohu, tak si dovedu představit, že má přítelkyně tento názor nesdílí.