LEKCE 10

Hrajeme si Mones doma

0. skupina

Aktivita pro hrubou motoriku v prostředí domova

Ruce a balónky a balóny

 • Dítě máme v podporovaném sedu. Vedle sebe máme balónky s různými povrchy, velikostmi a barvami.
 • Nabízíme z ruky a pozorujeme, jak reaguje na velikost a rozdílný povrch.
 • Trénujeme pokyny "chyť, dej, pusť" apod.
 • Dítě je naproti nám (leží na zemi) a my mu posíláme po těle/vedle těla - na pravé, levé straně balónek směrem k rukám.

Procvičování jemné motoriky

Zámek a klíč

Klíče jsou pro nás důležité, používáme je každý den a i proto jsou pro děti zajímavé. Můžou se s nimi začít seznamovat, aby se je následně naučily používat.

Vybereme takové, které jsou vhodné velikostí. Podle věku nabízíme do ruky pro zjišťovaní váhy, tvaru, klíče mohou být na kroužku.

Začínáme s dětmi, které už nemají potřebu vše dávat do úst. Nebo je s klíči eznamujeme se zvýšenou opatrností.

 • Připravte si několik různých klíčů (velikostí, tvarem, materiálem, barvou,..).
 • Nabídněte je dítěti k uchopení.
 • Pojmenovávejte jejich velkost ("malý", "velký"), apod.

Praktický život

Přesívání/ hledání předmětů

Připravte si cedník, mísu s krupicí, rýží a několik větších předmětů k přesívání, 2 další prázdné misky - malou a velkou.

 • U nejmenších dětí, pracujeme pouze s jeho rukou a hledáme schovaný předmět.
 • Předmět do sypkého materiálu schováme před dítětem. Aby dítě začalo mít zájem o hledání předmětu, potřebuje vidět, že ho tam schováváme.

Větší děti:

 • Umístěte cedník na velkou mísu.
 • Poté dítěti pečlivě, pomalu a beze slov ukažte:
  • uchopení lžíce, nabrání mouky a vysypání do síta,
  • přesívání - pohyb lžící v sítu,
  • přemístění předmětů, které zůstaly v sítu, do druhé, menší misky.
 • Dítě sedí před vámi, zády k vám. Nabídněte mu lžíci k uchopení.
 • Poté veďte ruku dítěte se lžící, naberte společně mouku a nasypte do síta.
 • Poté společně prosívejte.
 • Nakonec přesypejte předměty, které zůstaly v sítu, do menší misky.
 • Výsledkem činnosti je mísa s moukou a mísa pouze s předměty.
 • Opakujte do chvíle, než dítě začně ztrácet zájem.

Varianty:

 • Můžete pracovat venku s pískem a vybírat kamínky.
 • Jednodušší varianta je vybírání např. mandlí z mouky rukou bez použití cedníku nebo nabírání mouky s mandlemi přímo cedníkem.