LEKCE 5 

Hrajeme si Mones doma

1. skupina

Aktivita pro hrubou motoriku v prostředí domova

Kotrmelec/kotoul

Proč trénujeme kotoul už s miminky? Všechny rotační cviky, při kterých dítě v bezpečném prostředí trénuje orientaci těla v prostoru, jsou důležité pro jeho celkový rozvoj. Čím dříve si děti tento pohyb zafixují do svých pohybových vzorců, tím jednodušší a bezpečnější pro ně bude kotoul udělat později, až budou muset koordinovat větší a těžší tělo.  

Celý pohyb, ať už váš nebo dítěte, je VELMI POMALÝ.

a) Nejprve i s miminkem natrénujte pohyb "kolíbka" - zhoupnutí po zakulacených zádech: sedněte si, miminko vezměte do klubíčka čelem od vás, pokrčte nohy, zakulaťte záda, bradu dejte co nejblíže krku a s dítětem v náruči se párkrát pokolébat na svých zádech.

b) Jak na kotoul - pro rodiče:

 • Na zem si připravte podložku, ideálně matraci nebo měkčí podložku na cvičení.
 • Celý pohyb dělejte hoooooodně zpomaleně, co nejpomaleji dokážete.
 • Stoupněte si před podložku, nohy lehce rozkročit, ruce položte na zem před nohy a dobře se o ně opřete, bradu přitáhněte co nejblíž ke krku ("kouknout na pupík"), pokrčte nohy, zadeček vytáhněte nahoru a přes kulatá záda se z pokrčených nohou překulte do lehu. Na konci zůstaňte chvíli ležet na zemi, nevstávejte hned a prodýchejte.

c) Jak na kotoul s miminkem:

 • Rodič klečí z boku dítěte. 1 ruku má pod dítětem (pod hrudníčkem, v kolmém směru s tělem), 2. ruku na zádech dítěte (podél páteře, loket nad zadečkem, dlaň dosahuje až na temeno dítěte).
 • Pomalu horní rukou stimulujete dítě k ohnutí, hlavičku směřujte tak, aby se co nejvíce bradička přitiskla ke krku a zádíčka se zakulatila.
 • Pomalu pokládejte zátylek dítěte na podložku, rukou jedete podél páteře až k zadečku a po stejné dráze pokládáte zádíčka dítěte na podložku. Na konci pohybu miminko leží na podložce. Nechejte ho chvíli ležet, aby se rozkoukalo a srovnalo se s novým pohybem. Teprve potom ho zvedněte, případně se miminko samo otočí ze zad na břísko.

 

Procvičování jemné motoriky

Práce s rozlišením - malý a velký...

Připravte si různě velké předměty stejného typu a krabičku s různě velkými otvory nebo jinou pomůcku pro vkládání různě velkých předmětů (viz obrázky). Zvolte přiměřený počet předmětů (2 - 3), aby dítě zvládlo dokončit.

 • Dítě sedí zády k vám na klíně nebo může pracovat v leže na zemi. Sedíte vedle něj.
 • Připravte si krabici s různě velkými otvory a 2 -3 předměty k vhazování různé velikosti.
 • Nejprve dítěti ukažte, jak předměty do krabičky zastrkávat + kam patří malý a kam velký. Pojmenovávejte.
 • Nabídněte dítěti předmět k uchopení, můžete při tom použít slovo malý, velký.
 • Pokud dítě potřebuje, pomozte mu předmět držet.
 • Veďte dítěti ruku s předmětem na správné místo/ke správnému otvoru.
 • Po zvládnutí jedné ruky, trénujte druhou a naposledy můžete střídat pravou a levou ruku dítěte.
 • Pracujte v tichosti.
 • Střídejte se s dítětem. Pokud má dítě sourozence, starší může jít příkladem.

 

Pomůcka pro zvýšení dovedností dítěte v běžném životě

Kolíčky

Práce s kolíčkem

Připravte si misku s několika různými kolíčky, které lze snadno držet a snadno zmáčknout.

 • Nejprve dítěti pečlivě, pomalu a beze slov ukažte:
  • uchopení kolíčku,
  • jeho zmáčknutí (můžete několikrát zopakovat),
  • připnutí na provázek/papír.
 • Nabídněte dítěti kolíček k uchopení.
 • Nechte mu dostatečný čas na nácvik úchopu/pokus o úchop.
 • Pomozte dítěti kolíček držet (držte ruku dítěte, kolíček drží pouze dítě).
 • Pokud se vám společný úchop kolíčku daří, můžete pomoci dítěti kolíček zmáčknout a pustit.
 • Opakujte alespoň 3x každou rukou.

Úkol pro maminky:

 • Vyzkoušejte si práci s kolíčkem rukou, kterou běžně nepoužíváte. 🙂