LEKCE 5 

Hrajeme si Mones doma

2.  skupina

Aktivita pro hrubou motoriku v prostředí domova

Kotrmelec/kotoul

Proč trénujeme kotoul už s malinkými dětmi? Všechny rotační cviky, při kterých dítě v bezpečném prostředí trénuje orientaci těla v prostoru, jsou důležité pro jeho celkový rozvoj. Čím dříve si děti tento pohyb zafixují do svých pohybových vzorců, tím jednodušší a bezpečnější pro ně bude kotoul udělat později, až budou muset koordinovat větší a těžší tělo.  

 • Na zem si připravte podložku, ideálně matraci nebo měkčí podložku na cvičení.
 • Všechny pohyby nejprve předvede rodič, potom asistuje dítěti a provádí ho jednotlivými cviky.

a) Nácvik na kotoul - "kolíbka", tj. zhoupnutí po zakulacených zádech:

 • Nejprve předvede rodič, pak zkouší dítě.
 • Sedněte si, pokrčte nohy a přitáhněte co nejblíže tělu, koleny se snažíte dotknout čela, bradu přitáhnete co nejblíže krku, rukama objímáte kolena
 • Po zakulacených zádech se párkrát zhoupněte.
 • Dítě potom naveďte do stejné pozice - klečíte vedle něj, pomocí 1 ruky mu vedete hlavičku tak, aby bradu dostalo co nejblíče krku, 2. rukou mu vedete nohy do přitažení k tělu (kolena k hlavě); poté lehce asistujete při zhnoupnutí.

b) Nácvik na kotoul - "střecha":

 • Stojíte s nohama lehce od sebe.
 • Ruce položte ve stejné šířce na zem cca 1m od nohou. Nohy mohou být lehce pokrčené.
 • Opíráte se stejnou vahou o ruce i nohy.
 • Potom pomůžete dítěti dostat se do stejné pozice. Při asistenci stojíte/klečíte z boku dítěte.

c) Jak na kotoul - pro rodiče:

 • Celý pohyb provádějte VELMI POMALU, co nejpomaleji dokážete.
 • Začněte v pozici "střecha". Ruce přibližujte co nejvíc ke sobě k nohám, nohy k rukám (nohy jsou stále lehce rozkročené, ruce blíže u sebe).
 • Bradu přitáhněte co nejblíž ke krku ("kouknout na pupík"), pokrčte nohy, zadeček vytáhněte nahoru a přes kulatá záda se z pokrčených nohou překulte do kotoulu.
 • Na konci zůstaňte chvíli ležet na zemi, nevstávejte hned a prodýchejte.

d) Jak na kotoul s dítětem:

 • Rodič klečí z boku dítěte. Asistuje dítěti, aby se dostalo do pozice "střecha" a poté přiblížilo nohy a ruce co nejblíže k sobě.
 • Rodič může dítě jistit 1 rukou pod tělem (pod hrudníčkem, kolmo k tělu). 2. ruku lehce položíte dítěti na záda podél páteře - loket nad zadečkem, dlaň dosahuje až na temeno dítěte).
 • Pomalu horní rukou stimulujete dítě k ohnutí, hlavičku směřujte tak, aby se co nejvíce bradička přitiskla ke krku a zádíčka se zakulatila. Můžete dítěti dotekem na pupík ukázat, kam se má dívat, aby hlavička byla správně skloněná.
 • Tím, jak dítě přibližuje nohy k rukám/ruce k nohám a zvedá při tom zadeček, samo se postupně dostane do převážení, tedy do kotoulu. Rodič může případně lehkým tlakem na zadeček pomoci uvést dítě do žádoucího pohybu. Dítě nijak nenadzvedáváte, jen ho vedete, aby pohyb s lehkou dopomocí provedlo samo.
 • Na konci pohybu dítě zůstane ležet na podložce. Beze slov mu dejte chvíli času, aby se rozkoukalo a srovnalo se s novým pohybem.

Procvičování jemné motoriky

Práce s rozlišením - malý a velký...

Připravte si různě velké předměty stejného typu a krabičku s různě velkými otvory nebo jinou pomůcku pro vkládání různě velkých předmětů (viz obrázky). Zvolte přiměřený počet předmětů, aby dítě zvládlo dokončit, postupně můžete počet zvyšovat.

 • Pracujete na zemi; pokud máte, tak na koberečku.
 • Vezměte si dítě před sebe zády k sobě.
 • Připravte si krabici s různě velkými otvory a předměty k vhazování minimálně 2 velikostí.
 • Nejprve dítěti ukažte, jak předměty do krabičky zastrkávat - kam patří malý a kam velký.
 • Poté pracuje dítě - předměty mu podávejte, používejte pojmy "malý" a "velký".
 • Zpočátku můžete předmět vložit do otvoru, navést ruku dítěte a jemně zatlačit se slovem "dovnitř".
 • Pracujte v tichosti.
 • Střídejte se s dítětem. Pokud má dítě sourozence, starší může jít příkladem.

Pomůcka pro zvýšení dovedností dítěte v běžném životě

Kolíčky

Připevnění kolíčku

Připravte si misku s několika kolíčky, které lze snadno držet a snadno zmáčknout, a provázek natažený například na krabici bez víka (viz obrázek).

 • Pracujte na zemi nebo na koberečku.
 • Vezměte si dítě před sebe zády k sobě.
 • Dítěti pečlivě, pomalu a beze slov ukažte
  • uchopení kolíčku,
  • jeho zmáčknutí (můžete několikrát zopakovat),
  • připnutí na provázek/papír.
 • Nabídněte dítěti kolíček k uchopení.
 • Pomozte dítěti kolíček držet (držte ruku dítěte, kolíček drží pouze dítě).
 • Pomozte dítěti kolíček zmáčknout.
 • Poté veďte jeho ruku s kolíčkem směrem ke šňůře. Když je kolíček na správném místě, vyzvěte dítě k uvolnění stisku kolíčku.
 • Opakujte do chvíle, než dítě začně ztrácet zájem.

Varianty:

 • Připevňujte kolíček na papír nebo karton nebo na okraj krabice (viz obrázky).

Úkol pro maminky:

 • Vyzkoušejte si práci s kolíčkem rukou, kterou běžně nepoužíváte. 🙂