1. týden 

Hrajeme si Mones doma

6. skupina

Aktivita pro hrubou motoriku v prostředí domova

Nácvik úchopu na hrazdě/tyči

 • Dítě se ve stoje chytí tyčky, která je unese (např. vařečka, násada od koštěte).
 • Rodič ji drží před sebou ve stoje.
 • Dítě pomalu zvedejte nahoru, trochu od sebe, aby se vás nedotýkalo.Dítě se může plnou vahou na tyčce pověsit, nezvedejte vysoko, jen kousek nad zemí.
 • Pokud dítě aktivitu už zná, samo nadzvedne i nohy ze země a vy můžete jít s tyčí výše.
 • Citlivě vnímejte, kdy se dítě chce pustit -> povolte pomalu dolů, abyste mu tyčku nevytrhli (děti potřebují pocit, že uspěly, že to zvládly).

Rodiče - otevřená ramena

 • Pokud můžete, vyvěste se na hrazdě nebo kdekoliv, kde je to možné (např. větev stromu).
 • Uvolněte ramena (stoupnou až k uším) - otevřená ramena = zlepšený dech.
 • Můžete se dotýkat špičkama nohou země, povolte se v kolenou a bedrech.

Procvičování jemné motoriky

Třídění barevných knoflíků

 • Děti mohou mít 2 a více mističek a knoflíčky rozdělovat podle barev.
 • Z největší mističky vybíráte jeden barevný knoflíček za druhým a dáváte je do mističky se stejnou barvou - pomalu.
 • Sledují váš pohyb, jak s pomůckou pracujete, doporučujeme omezit slovní projev.
 • Nabídnete jim knoflík a vedete jejich ruku, kam dát -  rozliší několik barev, které nemusí pojmenovat,  mohou pouze opakovat.
 • Pokud bude knoflík, kulička cinkat, o to větší úspěch bude aktivita mít.
 • Náročnost pomůcky upravujeme odebráním barev, mističek a knoflíků.

Pomůcka pro zvýšení dovedností dítěte v běžném životě

Práce s houbičkou

 • Na tácku je jedna mistička s vodou + jedna prázdná mistička + houbička uzpůsobená velikosti ruky dítěte.
 • Cílem je dostat tekutinu z jedné mističky do druhé.
 • Rodič předvede, jak se s houbičkou pracuje:
  • dá ji do mističky s vodou,
  • zmáčkne
  • houbička nasaje tekutinu
  • vyndá ji a nad druhou mističkou zmáčkne (mlčí - pouze velmi jednoduše pojmenovává úkony)
 • Dítě zaujmete i tím, pokud vodu obarvíte potravinářským barvivem.