NAŠE  OSOBNÍ  SETKÁNÍ

kurz Hrajeme si Montessori s MONES

1x týdně pravidelné VEDENÉ lekce celý školní rok s lektorkou pro děti od 4měsíců do 3let

Na lekcích kombinujeme MONTESSORI přístup, KONSTELAČNÍ nadhled, Domanovu metodu a teorii typů.

Kurz má 10 - 20 setkání ve skupince 3-4 dětí s rodičem, kde běžně rodiče s dítětem pokračují do navazujícího kurzu.

Děti se učí spolupráci a trpělivost. Rozvíjí jemnou i hrubou motoriku.

seminářE 

VE KTERÝCH  JE  TO  PODSTATNÉ  Z  montessori

nejpraktičtější,  nejoblíbenější  seminář

1.S MONTESSORI OD mimi

Seminář pro maminky s dětmi od 4 - 14 měsíců a třeba i více.
Jak si HRAJETE se svým dítětem?
Jaké HRAČKY používáte?
Co víte o MONTESSORI?
Možná máte pocit, že si dítě s hračkou, pomůckou má hrát samo.
Ale co když je to jinak?
Fáze zkoumání je jedna věc, ale když víte, co vše lze s konkrétní pomůckou dělat, tak ho můžete "navádět".
Na lekcích Hrajeme si Montessori s MONES je mnoho okamžiků s dětmi, které maminky "navigují", jak si s čím hrát a užívat si společné chvíle.
"Maminka ví a předává dál a dítě se o ni "opírá". "
Díky tomu se učí (oba) SPOLUPRACOVAT .
Pro maminku v nové roli, to nemusí být snadné, ale právě díky tomuto "předávání" roste i její sebevědomí a síla.
Přijďte si "pohrát" na seminář o SPOLUPRÁCI s vaším dítětem v duchu montessori. Mám pro vás připravenou i jednu pomůcku, kterou ocení ruce i nohy vašeho miláčka.

2. Vliv hodnocení na dítě a NA náš vztah

Jak ovlivňuje naše chválení, kritika dítě? Jak docílíme spokojenosti dítěte s jeho výsledkem? Tímto setkáním otvíráme cestu k sebehodnotě, sebevědomí, sebevyjádření.

3. Jak komunikovat, odpovídat na otázky?

Jak začít komunikovat bez tlaku? Jak probudit v dětech zvědavost a touhu po poznávání pomocí dobře mířených otázek? Je to snadné, ukážeme si to na konkrétních příkladech. 

4. Jakou roli hrají v montessori pomůcky?

Co je důležité vědět o pomůckách, než je pořídíte domů dítěti?  Jak je ukládat? Jak vytvořit v nemontessori pomůcky tu „správnou“.

5.Jak vybrat školku, jesle

Jak se v  mají rodiče orientovat při výběru školky? Podle jakých pravidel mají vybírat? Jak mohou podpořit dítě při zvykání. Kdo vybírá školku, školu - máma nebo táta? Jaké jsou základní znaky té "naší" školky? Jak poznat, že je dítě připravené začít chodit?

KTERÉ  SE  OPÍRAJÍ  O  RODINNÉ  KONSTELACE

1.RVOU SE JAKO KONĚ!

Jak řešit hádky dětí, které přechází do rvačky a my jsme cítíme, že něco máme udělat. Ale co? Nechceme přeci vzít vítr z plachet tomu svému dítěti a zároveň sígra z něho nechceme taky. Jsou různé názory, jak konflikty řešit X neřešit. Kde je ta správná rovnováha?

2. O NAŠICH hranicÍCH?

Co si představujeme pod pojmem volnost, kde a kdy potřebujeme dávat i mít hranice. Za co je zodpovědné dítě. Téma, které je mezi námi a dětmi a je třeba si ujasnit, jak to vlastně je.

3. SOUROZENCI -jeden hot a druhý čehý

Jak pomoci sourozencům v pěstování "dobrého" vztahu? Jaké je naše pořadí narození? Jak s první dítětem? Jak nás rodiče ovlivňuje zda máme/nemáme sourozence?  

4.Jak na žárlivost dětí

Setkali jste se se žárlivostí svých dětí? Jak a kdy vzniká? Jak rodič může předejít žárlivost svých dětí? Se žárlivostí se většinou zabýváme v dospělosti, kdy jsme buď její obětí, nebo právě nás tato emoce ovládá. 

5. Rodinné konstelace v kostce

Může mít vliv místo, kde sedíte u jídelního stolu na to, jak se vzájemně k sobě chováte? Může ovlivnit, napravit jeho případná změna i vaše rodinné vztahy? Jak tedy je to „správně“?